Hvordan påvirkes SR-Akademiet og revisoreksamen?

Foråret er en travl tid på SR-Akademiet. Fra midt marts til midt juni afholder vi fem ud af akademiets syv trin samt Prøveeksamen og Mundtlig eksamenstræning.

I forhold til situationen med COVID-19 tager foreningen ingen chancer, men efterlever de til enhver tid gældende myndighedsretningslinjer for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. Foreningens primære mål er at sikre, at alle kandidater er garanteret en kvalificeret undervisning, som klæder dem ordentligt på til revisoreksamenerne til august – uagtet hvordan Corona-situationen udvikler sig.

Det er i samspil med SR-akademiudvalget og SR-konsortierne derfor besluttet, at fastholde undervisningen på de respektive trin og at gennemføre undervisningen i flere hold med færre deltagere. Samtidigt vil undervisningen på hhv. Trin 3+4 og Trin 6+7 blive sammenlagt af faglige og praktiske hensyn, hvilket medfører, at dele af undervisningen vil blive gennemført digitalt og virtuelt.

Alle berørte kandidater er informeret om ændringerne, og sekretariatet forventer snarest at blive mere konkret på, hvor og hvornår undervisningen vil finde sted for de forskellige undervisningsgrupper.

Hvad angår revisoreksamenerne til august, har Erhvervsstyrelsen ikke meddelt os andet, end at de vil blive gennemført som planlagt. Sekretariatet og Erhvervsstyrelsen er løbende i dialog om eksamen, og vi orienterer herom, såfremt der kommer ændringer.

Læs mere om revisoreksamen.

Du må endelig tage fat i foreningens sekretariat, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Del til: