20. februar 2020

Kommentaren 2020

Foreningen til kamp mod falske regnskaber med forfalskede påtegninger

Kommentar, 20. februar


I vinterferien modtog jeg et regnskab fra en af foreningens medlemsvirksomheder, som konstaterer, at der er indsendt et falsk årsregnskab med en falsk påtegning fra en af deres godkendte revisorer. 

Det er både dybt betænkeligt og utilfredsstillende, at det kan lade sig gøre at indsende falske årsregnskaber med forfalskede påtegninger. 

Årsagen til, at det bliver opdaget er, at der er igangsat en omdannelse af det pågældende selskab fra IVS til ApS, en omdannelse som ikke var helt efter bogen. Revisionsfirmaet bliver kontaktet i den forbindelse - og senere igen af et finansieringsselskab, da virksomheden også forsøger at indgå en leasingaftale på grundlag af regnskabet.

Forløbet viser - og det er den positive del af historien - at virksomhedernes årsregnskaber rent faktisk bliver brugt af myndigheder og långivere. Så meget desto mere er det vigtigt, at informationerne er rigtige, og at vi kan stole på dem. I det lys er det selvsagt bekymrende, at det er muligt at indsende falske regnskaber med forfalskede påtegninger, uden at det bliver opdaget.

Det er helt afgørende, at regnskabsbrugerne kan fæste lid til de informationer, der fremgår af regnskaberne i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Det er en vigtig del af forudsætningerne for vores selskabssystem og hele formålet med at have informative og pålidelige regnskaber i et offentligt tilgængeligt register.

Vi er opmærksomme på, at det er en omfattende opgave, myndighederne står overfor. Hvis forfalskningerne er dygtigt udført, er sandsynligheden for at finde regnskaberne i de automatiske og manuelle kontroller lille.

Vi vil opfordre til, at de ekstra ressourcer, der følger med erhvervsminister Simon Kollerups kontrolpakke, bliver dedikeret til at imødegå netop den slags svindel. En udbygning af samarbejdet med for eksempel skattemyndighederne om udveksling af oplysninger og systemløsninger, der sikrer, at det kun er den revisor, der er registreret som revisor på et selskab, der kan påtegne regnskabet, vil være en mulig løsning.

Der er imidlertid grund til at rose Erhvervsstyrelsen for at have reageret prompte, da den blev bekendt med sagen. Regnskabet er trukket tilbage og der er rejst en kontrolsag. Vi håber, at Erhvervsstyrelsen går videre og politianmelder den pågældende virksomhed. Der er tale om en overtrædelse af årsregnskabsloven såvel som straffeloven, når man afgiver falske erklæringer og giver urigtige oplysninger i et lovpligtigt regnskab.

Det er en alvorlig og principiel sag, som underminerer tilliden til de mange tusinde regnskaber, virksomhederne hvert år indsender. Derfor kræver det politisk handling.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber