02. juni 2020

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Konkurstal under coronakrisen: Hjælpepakker ser ud til at virke

Antallet er konkurser er fortsat på niveau med finanskriseåret 2009, men mængden af tabte jobs er markant mindre end i 2009 viser ny konkursstatistik fra eStatistik og FSR – danske revisorer. Det indikerer, at hjælpepakkerne virker.


Gorm Boe Petersen Politisk chef
toc@sfe.qx 4119 9163


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169I april var der 494 konkurser og i maj var der 589 konkurser. Sammenlignes der med samme måneder i finanskriseåret 2009 er antallet af konkurser nu 15 procent højere. Tallene under coronakrisen er dog markant anderledes end under finanskrisen, hvis man kigger på det jobtab, som konkurserne medfører.

I 2020 ligger jobtabet i april og maj på tilsammen 3.100 jobs svarene til 45 procent under jobtabet i de tilsvarende måneder i finanskriseåret 2009. Det viser nye konkurstal fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

”Det indikerer, at hjælpepakkerne ser ud til at virke – i hvert fald for de store virksomheder i Danmark. Vi kan dog samtidig også se, at den gennemsnitlige levealder for de konkursramte virksomheder er højere i 2020 end i for eksempel 2019, hvilket tyder på, at coronakrisen i højere grad kræver sine ofre blandt de mere etablerede virksomheder,” siger Gorm Boe Petersen, politisk chef hos FSR – danske revisorer.

Konkurser sker i få brancher

Efter en marts, hvor konkursudviklingen var præget af nøddrift i landets skifteretter på grund af nedlukningen af Danmark og dermed færre konkursdekreter, er der nu kommet markant flere konkurser i april og maj 2020.

”Ser man på hvilke brancher, der især er ramt i maj 2020, så er der ikke overraskende i bygge- og anlægsbranchen og hotel- og restaurationsbranchen samt i lidt mindre grad i branchen erhvervsservice (for eksempel rengøringsselskaber og rejsebureauer), at konkurserne ligger. Alle tre brancher er kraftigt overrepræsenterede i forhold til andelen af privat beskæftigede i Danmark,” siger Kent Nielsen direktør hos eStatistik.

De ti største konkurser i maj udgør en mindre andel end i april

De ti største konkurser står for en tredjedel af det samlede jobtab i maj. Det er en mindre andel end i april, hvor de ti største konkurser tegnede sig for halvdelen af det samlede jobtab.

I april var især Norwegians og Arnold Buscks konkurser dominerende i statistikken.
I maj har vi ikke set tilsvarende store virksomheder i konkursstatistikken.

Læs hele analysen:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber