11. marts 2020

Ledere Ledere Signatur

Revisor er garant for ordentlighed og pålidelighed

Revisorbranchen arbejder for et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Branchen er storleverandør af tillidsydelser. Revisorerne er derved garant for ordentlighed og pålidelighed i dansk erhvervsliv.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

Det er i det lys, at man skal se diskussionerne om revisionspligten. Revision af danske virksomheder er med til at styrke tilliden til disse. Netop de mange sager om skattesnyd og svindel har været med til at trykke tilliden til dansk erhvervsliv. En analyse fra efteråret 2019 viser, at en stor del af befolkningen tvivler på, at virksomhederne overholder reglerne og betaler den skat, de skal. Det er ikke holdbart. Det skader virksomhedernes omdømme, det underminerer konkurrenceevnen hos de mange ærlige og lovlydige virksomheder, og det truer opbakningen til den danske samfundsmodel.

Revision er derfor ikke en omkostning og byrde for virksomhederne. Revision giver legitimitet, og det sender et signal til omverdenen om “orden i pennalhuset”, at der er en revisor inde over regnskabet. Revision tilfører værdi - både til den enkelte virksomhed og samfundet som helhed.

Det synspunkt bakker både Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen og bankdirektør i Sydbank, Bjarne Larsen op om i interviews i dette magasin. Brian Mikkelsens fokus er naturligt på virksomhedernes omdømme og lige konkurrencevilkår, mens Bjarne Larsen er optaget af, at virksomhedernes regnskabsdata har en høj kvalitet. “Den eksterne, uvildige kontrol af regnskaberne, som revisorerne udfører, forhøjer validiteten”, lyder budskabet. Er regnskabet ikke revideret, er der større usikkerhed om tallene, og det afspejler sig i låneomkostningerne og adgangen til finansiering.

Med alle disse indlysende fordele kan det undre, at politikerne i sin tid begav sig ud på rejsen med at lempe revisionspligten. Man har givet vis været forblændet af løfter om færre byrder til erhvervslivet. Samtidig har der ikke været opmærksomhed omkring bagsiden af medaljen, nemlig den manglende skattekontrol, som betyder, at statskassen hvert år mangler indtægten for 14 milliarder kroner fra især de mindre virksomheder.

Lempelsen af revisionspligten har medført, at over halvdelen af selskaberne har fravalgt revision, og hver femte har helt fravalgt revisor. Med en skattekontrol, som fortsat er stort set fraværende, er der en risiko for, at det frister svage sjæle og virksomhedsejere med ondt i økonomien. Går den, så går den, og uden revision og revisor går det meget lettere med at snyde.

Derfor er vores opfordring til politikerne at rulle revisionspligten helt eller delvist tilbage. Det vil øge tilliden til dansk erhvervsliv. Det vil skæppe i statskassen. Og det vil understøtte opbakningen til den danske samfundsmodel.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber