09. september 2020

Ledere Ledere Signatur

Revisorerne kan tilføre tillid til den grønne omstilling

Grønt er det nye sort. Flere og flere virksomheder arbejder professionelt med samfundsansvar og bæredygtighed. Udviklingen er accelereret siden FN’s verdensmål for en mere bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN’s topmøde i 2015.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

Og udviklingen er interessant. For virksomhederne er generelt foran politikerne, når det gælder om at tage de 17 verdensmål og hele den bæredygtige udvikling til sig. Det skyldes både, at virksomhederne har opdaget, at samfundsansvar er god forretning, og at der er en stigende erkendelse af, at det betaler sig at tage bestik af samfundets forventninger til virksomheden, hvis man vil beskytte sin forretningsmodel. Et eksempel på det sidste er, at flere og flere virksomheder har formuleret en skattepolitik og er transparente om deres skatteetiske overvejelser.  

 

Virksomhedernes årsrapporter og ESG-rapporter er omdrejningspunktet for virksomhedernes dialog med omverdenen om samfundsansvar og bæredygtighed. Den finansielle og ikke-finansielle rapportering fra virksomhederne er den vigtigste kommunikation med omverdenen. Det er der, hvor virksomhederne skaber en fortælling om sig selv, deres forretning og det ansvar og den moral, der ligger til grund for deres engagement i samfundet.

 

Udfordringerne ligger i mangel på fælles måleenheder og data, mangel på et fælles sprog og mangel på fælles standarder, når det gælder den ikke-finansielle information. Vi har i dag over 1.000 forskellige nøgletal om ESG inden for 198 rapporteringsregimer på verdensplan. Manglende standardisering er et væsentligt problem og gør det svært at sammenligne virksomheder og brancher på tværs. Skal rapporteringen have værdi for læserne, er det nødvendigt med standardisering.

 

Hvis vi skal undgå greenwashing og sikre, at den grønne dagsorden i virksomhederne bliver en integreret del af det strategiske og operationelle arbejde, så er det afgørende, at de informationer, som virksomhederne lægger frem, er relevante, sammenlignelige og pålidelige. Virksomhedernes rapportering til omverdenen skal være en dokumenteret og valideret fortælling om virksomhedens formål og forretning i en samfundsmæssig kontekst, som omverdenen kan fæste lid til.

 

Vi har i denne udgave af SIGNATUR og som optakt til foreningens årsmøde, der har ‘tillid til den grønne dagsorden’ som tema, valgt at sætte fokus på bæredygtighed og samfundsansvar. Revisorerne spiller med deres erklæringer en helt naturlig rolle, når det handler om at sikre pålidelige oplysninger fra virksomhederne. 

 

Revisorerne har som branche og profession et ideelt og robust rammeværk til at understøtte den grønne omstilling gennem validering af virksomhedernes årsrapporter og ESG-data. Branchen har stærke lovgivningsmæssige rammer, fagetiske retningslinjer, globale standarder og effektive kontrolsystemer til at kunne understøtte kvaliteten og brugsværdien i rapporteringen og tilføre rapporteringen den tillid, den fortjener.

Samtidig er revisorerne, fordi revisorbranchen er en tæt samarbejdspartner til virksomhederne i dagligdagen, også i stand til at se rapporteringskravene i kontekst af virksomhedernes forretning. Og revisorer er i stand til - sammen med virksomheden – at gøre klimarapporteringen værdiskabende, så rapporteringen øger virksomhedens muligheder for at tiltrække kapital, talent og nye kunder.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber