10. september 2019

Ledere Ledere Signatur

Tillid kommer ikke af sig selv

Tillid er ikke noget, man kan kommunikere sig til. Tillid defineres af ens handlinger. Det er budskabet fra foreningens formand, Peter Gath forud for vores årsmøde den 10. september, som handler om etik, moral og ordentlighed som afgørende forudsætninger for et moderne velfungerende samfund.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

Tillid er selve vort samfunds rødder, og hvis rødderne er syge, kan træet ikke stå. Nogenlunde sådan sagde Dronningen i sin nytårstale. Pointen er, at vores samfundsmodel er kendetegnet ved, at vi har tillid til hinanden – tillid til, at borgere og virksomheder betaler den skat, de skal, og at de, som bryder loven, bliver mødt med sanktioner. Den tillid er bygget op gennem generationer, den har rundet os og er kittet, som holder sammen på det hele.

Derfor er det kritisk, når tilliden svigtes, som det eksempelvis er sket i sagerne om systematisk moms- og skattesvindel i en række danske virksomheder, Britta-sagen i Socialstyrelsen og misbruget af danske banker til hvidvask af penge. Det svækker opbakningen til vores tillidssamfund. Derfor er den aktuelle tillidskrise så alvorlig, og derfor er det vigtig, at samfundet reagerer, når nogen svigter deres ansvar og forpligtelser.

Begge dele bekræftes af en undersøgelse af tilliden til dansk erhvervsliv, som vi har fået udarbejdet op til årsmødet. De seneste års sager om skatte- og momssvindel og hvidvask har trukket danskernes tillid til erhvervslivet og den finansielle sektor i negativ retning, og der er skepsis i forhold til, at virksomhederne overholder reglerne og betaler den skat og moms, loven foreskriver, de skal. Det er et advarselssignal om, at der er behov for at gøre en aktiv indsats for at genoprette tilliden. 

Revisorbranchen vil gerne spille en rolle i den forbindelse. Tillid og troværdighed er kernen i branchens ydelser. Det gælder ikke mindst i forhold til at forebygge regnskabsmanipulation og skattesnyd, men også i forhold til at sikre, at vi kan stole på oplysninger fra virksomheder og myndigheder. Revisorbranchen er klar til at drøfte, hvordan vi kan påtage os et større ansvar for at rette op på tilliden til dansk erhvervsliv.

Et vigtigt element heri er at sikre, at omverdenen vedbliver med have tillid til revisorbranchen. Som særlig betroet branche skal vi leve med en høj etik, stærk faglighed og hele tiden være åbne over for at tilpasse vores arbejde, så vi fortsat kan leve op til samfundets og erhvervslivets berettigede høje krav og forventninger. Tillid er ikke noget, man kan tale sig til. Det er noget, som man opbygger gennem sine handlinger, og et enkelt svigt kan have katastrofale konsekvenser. Det så vi under finanskrisen, hvor enkelte virksomhedsnedbrud førte til, at omverdenen stillede spørgsmål til den generelle kvalitet i branchens ydelser.

Revisorprofessionens formål er - uanset tid og sted - at skabe tryghed gennem arbejde af høj professionel kvalitet, som udover klient- forholdet også er til gavn for samfundet. Kvalitet er derfor branchens adelsmærke, og den kvalitet er vi til alle tider parate til at styrke.

Lad mig slutte med endnu en gang at citere fra Dronningens nytårstale: “Med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat”. Som forening og branche står vi hver dag på tæer for at leve op til branchens betroede position som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber