27. november 2020

Ledere Ledere Signatur

COVID-19 – stor forandringsparathed i revisorbranchen

Vi går ind i årets sidste måned og kan se tilbage på et år, som på mange fronter har været helt usædvanligt. Med Brexit, det amerikanske valg og COVID-19-pandemien som den altoverskyggende begivenhed har der været sat helt nye rammer for erhvervslivet, for det politiske system og for helt almindelige menneskers hverdag.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

Det gælder også revisorbranchen, som midt i højsæsonen fik tildelt den vigtige samfundsopgave at afgive erklæringer på ansøgninger til de mange hjælpepakker og derudover skulle hjælpe virksomhederne med at overskue deres økonomi og likviditetssituation.

Selvom en række brancher og erhverv har været ekstraordinært hårdt ramt af restriktioner og nedlukning, så er dansk økonomi og erhvervsliv generelt kommet bedre gennem COVID-19-krisen, end mange havde turde håbe på den dag i marts, da statsministeren lukkede det danske samfund ned. Det skyldes blandt andet de mange hjælpepakker og det likviditetsmæssige pusterum, virksomhederne har fået gennem udskydelse af betalingsfrister for moms og skatter. Og – er jeg overbevist om – det skyldes ikke mindst, at mange virksomheder har fået dygtig professionel bistand fra deres revisor til at håndtere den vanskelige situation, pandemien har afstedkommet. 

Jeg har netop afsluttet en besøgsrunde hos en lang række af foreningens medlemsvirksomheder, og jeg kan konstatere, at COVID-19-pandemien har sat sine spor på branchen.

2020 har været et usædvanligt travlt år, og de sædvanlige sæsonudsving har mange steder været afløst af permanent højsæson. Der er trukket store veksler på revisorer og rådgivere rundt omkring, blandt andet fordi der hele tiden er kommet nye hjælpepakker til, og reglerne er blevet ændret i flere omgange. Det gør det alt andet lige vanskeligere at navigere og rådgive. Men det er samtidig en stor tilfredsstillelse - lytter jeg mig til - at kunne hjælpe en virksomhed sikkert gennem krisen, og mange virksomheder har fået den hjælp.

2020 har også været et år, hvor COVID-19 har lagt grunden til permanente forandringer i den måde, vi fremover kommer til at drive forretning og arbejde på. Også i revisorbranchen. COVID-19 har grundlæggende ændret vilkårene for mange virksomheders forretningsmodel. Det betyder, at vi i revisorbranchen skal kunne følge virksomhederne på en rejse, hvor markedet for deres produkter ændrer sig, og hvor nye afsætningsplatforme og prismodeller ser dagens lys. Fleksibilitet og forandringsparathed bliver derfor endnu mere afgørende, og det kalder på andre kompetencer, end evnen til compliance og det strikt faglige.

COVID-19 har også ændret den måde, vi arbejder på. Rejserestriktioner og hjemsendte medarbejdere har accelereret en digital transformation af mange arbejdsprocesser. Og virtuelle møder er ikke længere undtagelsen, tværtimod. Det stiller krav til både ledelse og medarbejdere og den måde, arbejdet organiseres på. Det virtuelle samarbejde rummer et potentiale for effektiviseringer eksempelvis i forhold til vidensdeling, men også risiko for tab af produktivitet i de mere kreative processer. Og kundemødet har helt klart vanskeligere kår, når man sidder bag en skærm.

Jeg sidder efter de mange medlemsbesøg med en oplevelse af, at rigtig mange af foreningens medlemsvirksomheder har grebet de muligheder, den ny situation rummer. Det gælder ikke mindst i forhold til digitaliseringen. Det er et godt afsæt for en kommende sæson, hvor ingen ved, om krisen accelererer, eller der kommer en vaccine og vender situationen. Og det er en stor tilfredsstillelse at kunne konstatere den store forandringsparathed i branchen. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber