27. november 2019

Ledere Ledere Signatur

Klima og miljø rykker op på den politiske dagsorden og ind i virksomhedernes regnskaber

Efteråret er ved at gå på hæld, og de første indledende knæbøjninger til den kommende regnskabssæson er så småt begyndt rundt omkring. I de lidt større virksomheder er det eksempelvis nu tid at sikre, at forståelsen af virksomheden fortsat holder og at gennemføre tests af forretningsgange og kontroller.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198I foreningen er efteråret højsæson for vores kurser og konferencer.  Vi har haft årsmøde med tillid på dagsordenen. Vi har uddelt årsregnskabsprisen ved den årlige regnskabskonference sammen med DI. Og vi har med deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary uddelt årets CSR-priser til henholdsvis Grundfos og Mærsk.

Netop CSR-konferencen udgjorde i år rammen om vigtige og spændende debatter om virksomhedernes håndtering af klima og miljø, bestyrelsernes rolle i den forbindelse samt betydningen af god rapportering. Og det var netop i forhold til det sidste, at erhvervsminister Simon Kollerup som en af hovedtalerne havde en nyhed med til konferencen – og til revisorerne: Ministeren igangsætter et arbejde med henblik på at finde en form på CSR-rapporteringen, som skaber gennemsigtighed og sammenlignelighed i de oplysninger om deres samfundsansvar, som virksomhederne lægger frem. Det skal gøre det lettere for virksomhederne at arbejde mere fokuseret med samfundsansvar, og det skal gøre det lettere for investorer at finde de bæredygtige virksomheder.

Erhvervsministeren ønsker, at danske virksomheder skal være i front, når det gælder transparens om virksomhedernes samfundsansvar og bæredygtighed. Simon Kollerup uddyber det i et interview inde i magasinet, hvor han sætter streg under, at det en god idé med nøgletal, der kan belyse virksomhedernes energiforbrug og CO2-udledning, og som kan stå side om side med de finansielle nøgletal i årsrapporterne.

Klima og miljø er således rykket højt op på den politiske dagsorden og ind i virksomhedernes årsregnskaber, og i FSR – danske revisorer følger vi naturligvis med.

I foreningen vil vi specifikt arbejde for standardiserede nøgletal - og særligt på klimaområdet. Vi vil sammen med vores medlemmer bidrage til at løfte rapporteringen og vise, hvordan danske virksomheder - både store og små - understøtter politikernes klima- og miljømålsætninger.

Vores første skridt har været at tage fat i de såkaldte ESG-nøgletal. Det vil sige nøgletal for virksomhedens miljøaftryk, nøgletal for sociale forhold på virksomheden og nøgletal for virksomhedens governance. De tæller blandt andet CO2-udledning, sygefravær og antallet af kvinder i bestyrelsen. Vi har sammen med NASDAQ Copenhagen og Finansforeningen udgivet en guide med 15 standardiserede ESG-nøgletal. Nøgletal som enhver virksomhed bør overveje at tage med i sin årsrapport for at være på omgangshøjde med markedets forventninger.

Interessen har været overvældende, især øst for Storebælt, hvor der har været afholdt flere arrangementer og alle med ventelister til at deltage. Det viser, at virksomhederne og deres rådgivere er opmærksomme på vigtigheden af at kunne levere transparent og troværdig information om andet end de finansielle forhold. Og det er ikke kun blandt de store virksomheder. Også i SMV-segmentet er der stigende fokus på at kunne rapportere om andet end hard core finansielle nøgletal. I foreningen har vi derfor i anledning af 25-års jubilæet for CSR-prisen udnævnt og anerkendt seks SMV'ere for deres CSR-rapport.

Grøn vækst er det nye sort, og revisorerne spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe virksomhederne på vej – både med risikoanalyser, rapportering og rådgivning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu