Politik, kommunikation og analyse

Politik, kommunikation og analyse understøtter foreningens vision, mission og strategi ved at være i tæt dialog med politikere og myndigheder; ved at opbygge viden og fakta om revisorbranchen og erhvervslivet generelt; samt gennem en aktiv kommunikations- og presseindsats.

Politik, kommunikations og analyses konkrete indsatsområder afhænger af foreningens aktuelle strategi. Eksempler på konkrete arbejdsområder er:  

  • Politikudvikling og politisk interessevaretagelse
  • Deltagelse i politikforberedende arbejde, herunder eksternt udvalgsarbejde  
  • Udarbejdelse af rapporter, analyser og statistikker
  • Medlemskommunikation; herunder udarbejdelse af nyhedsbreve og medlemsmagasiner, hjemmeside, podcasts, video mv.
  • Pressehåndtering og kontakt til medierne
  • Ekstern kommunikation; herunder udvikling og vedligehold af hjemmeside, sociale medier, arrangementer (CSR Prisen, Årsrapportprisen, Danica Prisen, Årsmøde mv.)
  • Markedsføring af kursusaktiviteter og kommercielle aktiviteter
Billede af Lone Strøm kommer snarest


 


Lone Strøm
Administrerende direktør
2262 8113
ls@fsr.dk

Anders Lau

KOMMUNIKATION, ANALYSE, PRESSE & PUBLIC AFFAIRS


Anders Lau
Kommunikations- og analysechef
4193 3147
ala@fsr.dk

Portrætfoto af Ulrik Jørstad Gade

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE


Ulrik Jørstad Gade 
Chefkonsulent
2683 2638
ujg@fsr.dk

Del til: