I efteråret 2018 vedtog foreningens bestyrelse en strategi for 2019-2021.


Revisorbranchen arbejder i offentlighedens interesse. I FSR - danske revisorer er det vores formål at bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv og en effektiv offentlig sektor. Det handler konkret om at medvirke til at sikre finansiel stabilitet og reducere de samfundsmæssige transaktionsomkostninger gennem transparente og troværdige regnskaber. At fremme samfundsansvarlig adfærd. Og at mindske korruption, skatteunddragelse og andre ulovligheder. Kort sagt - at skabe troværdighed om især finansielle udsagn med afsæt i faglighed, integritet og objektivitet og krav om uddannelse, governance og uafhængighed. Derfor kalder vi strategien Når troværdighed tæller. Fordi det handler om et tilvalg af revisorbranchen. Fordi det er kernen i leverancen. Og fordi det refererer til konsekvensen eller resultatet af tilvalget.

Hvis vi som profession skal fastholde vores position som offentlighedens tillidsrepræsentant, skal vi agere proaktivt og spille tidligt ind med konkrete løsninger til det politiske system. På den måde kan vi medvirke til, at vi ikke alene er relevante, men også bliver opfattet som uundværlige.

Strategiens indsatsområder

Strategien understøtter foreningens formål og vision ved at fokusere målrettet på fire indsatsområder:

  1. Revisorbranchens omdømme
  2. Revisormarkedet
  3. De teknologiske muligheder
  4. Foreningen skal være et spejl af medlemmerne

Derudover vil vi i den kommende strategi have et særligt fokus på SMV-segmentet. Det handler om at være til stede med relevant information og stærke værktøjer, når behovet er der, at være tydelige i vores dialog og kommunikation samt at arbejde for, at vores medlemmer er digitalt parate.

Foreningen skal være til gavn for medlemmerne. Derfor er det ultimative strategiske mål at have tilfredse medlemmer, som vil anbefale andre at være medlem, og som ser medlemskabet af foreningen som et naturligt led i det at være en del af revisorbranchen.

Del til: