03. juni 2015

Kommentaren 2015

Plads til flere kvinder i revisionsbranchen

Ugens kommentar, 3. juni 2015


På fredag er det grundlovsdag, og i år fejrer vi, at det er 100 år siden, kvinderne fik valgret, dvs. stemmeret og valgbarhed til Folketinget. Det var en markant og afgørende sejr for ligestillingen, og her 100 år efter kan der være grund til at gøre status på ligestillingen.

Grundlæggende har vi ligestilling i Danmark. Mænd og kvinder har i udgangspunktet de samme muligheder. Men når man ser på direktionsgangene, i bestyrelserne og blandt partnerne i revisorbranchen, så er det fortsat mændene, der dominerer. Det gælder også generelt blandt foreningens godkendte revisorer, hvor under en femtedel er kvinder. Hvordan kan det nu være? Og er det et problem?

Det sidste først. Ja, det er et problem, at samfundet ikke udnytter potentialet i halvdelen af talentmassen. Navnlig i en situation, hvor vi ser ind i en fremtid med mangel på kvalificeret arbejdskraft – og i særdeleshed i revisorbranchen, som er ”people business”, og hvor en af de afgørende konkurrenceparametre er fagligt kvalificerede medarbejdere.

Årsagen til kvindernes fravær i virksomhedernes ledelser og partnerkredsen i revisionsfirmaerne skal nok findes i flere forhold. Man kommer ikke uden om, det biologiske ur har betydning, men det behøver ikke nødvendigvis være en fodlænke. Jeg har selv fået to børn i mit arbejdsliv, men jeg har været privilegeret og haft solid opbakning på hjemmefronten.

Tradition og kultur spiller formentlig også ind – og især i revisorbranchen, som altid har været mandsdomineret. Hvis man spørger på gaden vil en afbildning af en revisor være en mand i jakkesæt med slips og mappe. På den måde er det danske arbejdsmarkedet fortsat utroligt kønsopdelt sammenlignet med andre lande.

Endelig har svingende arbejdstider og en uensartet struktur i arbejdsbelastningen nok også betydning for, at flere kvinder springer af karrierestigen. I Danmark er der ikke samme tradition som i andre lande for at lade en au pair klare børnepasningen, og nogle kvinder er formentlig også under et misforstået pres for ikke at være en ”dårlig mor”.

Hvis revisorbranchen skal udnytte potentialet i hele talentmassen, kommer vi ikke uden om at arbejde på at knække de beskrevne tendenser gennem planer og politikker – og ved at synliggøre de trods alt mange succeshistorier om kvindelige partnere i revisorbranchen, som er lykkedes med at have en attraktiv karriere og et godt familieliv på samme tid.

Potentialet er der. Næsten halvdelen af de studerende på cand. merc. aud. er kvinder. Kønsfordelingen er mange steder i branchen fifty-fifty, når man ansætter nye medarbejdere. Og fire ud af fem er kvinder blandt de sidste tre års vindere af Danicaprisen, som er prisen for årets bedste hovedopgave på cand. merc. aud. Så der er noget at fejre på grundlovsdag i år, og det er bare om at komme i gang med at rekruttere.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber