18. oktober 2022

Fagligt fokus

Retssikkerhedens enlige forsvarer

Synes du også, at det kan være svært at få øje på revisorbranchens mærkesager i den igangværende valgkamp? Det er svært at argumentere for, at retssikkerhed og regelforenkling skal øverst på dagsordenen i en tid, hvor kriserne står i kø. Men som samfundets tillidsrepræsentanter vil FSR – danske revisorer – valgkamp eller ej – trofast arbejde videre for at sikre transparens, ordentlighed og andre vigtige temaer i lovgivnings- og forvaltningsprocessen.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Den 5. oktober udskrev statsminister Mette Frederiksen (S) valg til Folketinget til afholdelse den 1. november. Der er derfor lagt op til en relativt lang valgkamp, som man på mange måder kan hævde allerede har været i gang i flere måneder. Men hvad betyder valget egentlig for revisionsbranchen og for arbejdet i FSR – danske revisorer? Det betyder ikke særlig meget, og det er netop pointen.

De temaer, som foreningen arbejder for, som for eksempel retssikkerhed og regelforenkling, er typisk folkefjerne temaer uden appel til den menige vælger. Det gælder særligt, når valgkampen løber af stablen på et tidspunkt, hvor samfundet er viklet ind i et garnnøgle af kriser inden for grundlæggende vigtige områder som forsyning, klima og sundhed. Men også selv om vi ikke skrev krisehistorie, havde revisionsbranchens dagsorden nok alligevel stået i skyggen af andre mere folkelige dagsordener, som for eksempel velfærdspolitiske prioriteringer inden for sundhedsvæsenet eller uddannelsesområdet.

I FSR – danske revisorer har vi alligevel med glæde bemærket, at enkelte partier har prioriteret at tale om retssikkerhed i den bedste sendetid eller har fokus på spørgsmålet om ressourcer i Skatteforvaltningen, hvor regelbrud og forvaltningsmangler kan kompromittere retssikkerheden.

Samme dagsorden – uanset valgets udfald

FSR - danske revisorer arbejder ufortrødent videre til trods for valgudskrivelsen og det begrænsede politiske fokus på foreningens mærkesager. Til den konkrete side er det eksempelvis nødvendigt, at vi opnår en ensartet praksis og regulering af ulovlige aktionærlån, og at vi finder den rette model for behørig compliance ved investering i kapitalfonde. Vi vil også bevare den gode dialog med ministerierne og styrelserne. Det gælder blandt andet i forbindelse med den nye bogføringslov, hvor Erhvervsstyrelsen for nylig har sendt bekendtgørelser om digitale bogføringssystemer i høring. Det gælder også for det kommende arbejde med implementering af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvor revisorerne forventes at få en vigtig rolle. Direktivet får formentlig meget kort implementeringsfrist, men er endnu ikke sat på lovprogrammet.

Det faktum, at visse politikere tør at bidrage til valgkampen med mindre folkelige temaer som retssikkerhed og manglende kapacitet i Skatteforvaltningen, giver ikke anledning til at sidde på hænderne og håbe, at politikerne selv løfter branchens mærkesager. I FSR – danske revisorer arbejder vi til hver en tid præventivt for at sikre ordentlighed, god lovkvalitet og transparens. Det er vores eksistensberettigelse som samfundets tillidsrepræsentanter. Det gælder, uanset hvilke partier der får det sidste ord, når stemmerne er talt op.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber