24. august 2022

Fagligt fokus

Revisorbranchen er klar til arbejdet med de nye kvalitetsstyringsstandarder

Implementeringsfristen for de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 nærmer sig med hastige skridt. FSR – danske revisorers Kvalitetsudvalg har offentliggjort den nye ISQM-vejledning, og foreningen har afholdt det sidste webinar om standarderne. Revisorbranchen har nu taget arbejdshandskerne på og er klar til arbejdet med de nye standarder.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges udgave af Fagligt Fokus, hvor vi har fokus på de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2. Foreningen arbejder aktivt for at understøtte medlemmernes overgang til de nye kvalitetsstyringsstandarder, som træder i kraft den 15. december 2022.

Hvad skal de nye standarder bidrage med?

Kravene i disse standarder forøger de allerede eksisterende krav, og hovedbudskabet i de nye standarder er, at revisionsvirksomhederne løbende og proaktivt skal arbejde med revisionskvalitet på både ledelsesniveau og på opgaveniveau.

ISQM 1-standarden pålægger revisionsvirksomhedernes ledelser en endnu større rolle end hidtil, og standarden understøtter i endnu større omfang, at kvalitetsstyring er et ledelsesanliggende. Tone at the top er ikke nok i sig selv – you have to walk the talk.

De nye kvalitetsstyringsstandarder kommer utvivlsomt til at kræve en del af branchen op mod implementeringsfristen. Slutresultatet bliver, hvis alt går vel, til gengæld et mere skræddersyet kvalitetsstyringssystem målrettet den enkelte revisionsvirksomhed. Det har til formål at sikre en mere effektiv og risikorettet anvendelse af kvalitetsstyringssystemet med en øget kvalitet til følge. Herudover giver den større målrettethed en bedre skalerbarhed, hvilket er særligt relevant for de mindre revisionsvirksomheder.

Foreningens understøttelse af medlemmernes arbejde med ISQM-standarderne

Siden foråret 2021 har Kvalitetsudvalget i FSR – danske revisorer arbejdet på en vejledning om implementering af de nye kvalitetsstyringsstandarder. Denne vejledning kunne vi med glæde offentliggøre den 9. august 2022 og stille til rådighed for foreningens medlemmer.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til såvel de små/mindre som de mellemstore/større revisionsvirksomheder med at få overblik over, hvad der er krævet for at leve op til kravene i ISQM 1 og 2. I vejledningen gives eksempler på tilrettelæggelse af kontroller for at imødekomme kvalitetsrisici relateret til specifikke kvalitetsmål.

I Kvalitetsudvalgets arbejdsgruppe har både de små og mellemstore samt de store revisionsvirksomheder været repræsenteret, og foreningen vil gerne sende dem en stor tak for de mange timer, de har brugt på at udarbejde vejledningen til gavn for alle foreningens medlemmer.

Som en del af forberedelsen til implementeringsfristen har foreningen forskellig kursusaktivitet. Der afholdes et heldagskursus til september, og foreningen har allerede afholdt to webinarer om de nye standarder. Det første webinar blev afholdt før sommerferien og omhandlede standardernes indhold, og det andet webinar, der havde fokus på implementering af standarderne, blev afholdt en uge efter vejledningens offentliggørelse.

Hele 170 medlemmer af foreningen var tilmeldt webinaret, hvilket vidner om, at branchen arbejder intenst med forberedelserne til implementeringen af standarderne.

Det er et stort arbejde, der ligger foran den samlede revisorbranche, og i foreningen bifalder vi medlemmernes aktive tilgang til implementeringen og ønsker alle god arbejdslyst.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber