29. september 2022

Signatur Tiltrækning og tilknytning

Sådan stopper faneflugten

Et stort arbejdspres er med til at skubbe revisorer væk fra revisionen og over i andre virksomheder. Men det er muligt at skabe en arbejdskultur med mere balance og opnå en bedre fastholdelse. Det har man gjort hos RI Statsautoriserede Revisorer og Revisionshuset Tal & Tanker.


Tekst/ Anders Birch Breuning, Context Media

Der skal lægges mange timer, når man arbejder i revisionsbranchen. Især i foråret, hvor regnskaberne står i kø, og overarbejdstimerne kan løbe op i hundredvis. Det medfører et hårdt pres på den enkelte revisor. Og det er en betydelig del af forklaringen på, at branchen løbende mister medarbejdere, som i stedet tager stillinger som controllere, økonomichefer eller CFO’er i andre virksomheder. Grundene til at gå til erhvervslivet er håndgribelige. For livet er nemmere, når man kun skal fokusere på ét regnskab fremfor 30 – og når man kan hente børn og gå til eksempelvis padeltennis i fritiden.

“Generelt presser branchen som helhed især de unge til at arbejde meget, og det betyder, at de har svært ved at se sig selv fortsætte med revision. De læser typisk om aftenen, de knokler med jobbet, og der er pres på i forhold til at levere mange timer. Det gør det svært at fastholde dem,” siger Joachim Munch, der er administrerende direktør og partner ved RI Statsautoriserede Revisorer.

Samtidig er der en overordnet trend, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved, hvor meget arbejdet skal have lov at fylde i ens liv.

“Tidligere var mange timer vejen, hvis man ville frem i revisionsbranchen. Men der er en kamp i gang på det område. Særligt de yngre accepterer det ikke. De er bevidste om, at der er andre værdier i livet. Kort sagt er de klogere, end min egen generation var, for det er sundt at forholde sig til, at der er andet i livet end arbejde. De fleste rykker ikke fra én revisionsvirksomhed til en anden. I stedet flytter de ud mod erhvervslivet og stillinger, hvor de får mere otte-til-fire”, siger Martin Therkelsen, der er partner i Revisionshuset Tal & Tanker. 

SIGNATUR. Foto: Jesper Voldgaard

Der lægges mange timer, når man arbejder i revisionsbranchen, men det er muligt at skabe en arbejdskultur med mere balance. Foto: Jesper Voldgaard.

34 timer og fast overenskomst

Dermed er der grund til at se på, hvilken arbejdskultur der skal til for at have en revisionsvirksomhed, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Og det gør man i både RI og Tal & Tanker.

“Vi gør meget for de unge medarbejdere. Nogle vil gerne arbejde meget og parkerer privatlivet 1. januar. Andre vil gerne dyrke sport og prioritere deres familie, og der skal være plads til begge typer. I partnergruppen ser vi løbende på medarbejdernes timer. Kan vi se, at en medarbejder med mindre børn har 50-60 timer hver uge i den kommende sæson, tager vi en snak, for det er sjældent hensigtsmæssigt. Vi har en interesse i, at medarbejderne ikke arbejder for meget. Især de unge har verdens bedste ambitioner og kan nemt sige ja til for meget. De skal beskyttes mod for mange opgaver”, siger Joachim Munch.

Hos RI er hovedreglen en arbejdsuge på 34 timer. Der kan også aftales en arbejdsuge på 37 timer eller nedsat tid. Det står i den overenskomst, som medarbejderne og virksomheden har indgået.

“Den har vi altid haft, og vi værner om den. Den sikrer, at medarbejderne har det godt og har forhold, som alle kan være stolte af. Overenskomsten genforhandles hvert andet år og omfatter eksempelvis løn- og pensionsforhold, honorering for overarbejde, seniorordning, regler for barsel og børns sygedage og lignende,” siger Joachim Munch.

Ejerskab og transparens

Medarbejderne er også medindehavere hos RI og ejer 30 procent af virksomheden gennem en medarbejderinvesteringsforening. Det giver alle en fælles interesse i at føre en sund virksomhed, og det giver medarbejderne medindflydelse over retningen. Det betyder også, at medarbejderne har pladser i bestyrelsen. Opnår RI et ekstra godt resultat, er der overskudsdeling mellem høj som lav.

“Tilsammen giver det en stor transparens. Vi har eksempelvis en løntabel, hvor man kan se, hvad man vil få i løn modsat mange andre virksomheder, hvor det er bonusbaseret, og man ikke kan regne ud, hvad en overarbejdstime giver,” siger Joachim Munch.

Fokus på timerne, en klokkeklar overenskomst og medarbejder-ejerskab giver en særlig kultur i virksomheden, hvor man i høj grad løfter i flok, og alle har en interesse i, at virksomheden er veldrevet, og at økonomien er god.

“I forhold til mange andre revisionsvirksomheder er det meget åbent, og det er fællesskabet, der driver værket. Jeg har tidligere været lidt i tvivl om, hvorvidt vores model var den rigtige. Men med tidens trend i forhold til at sikre og fastholde medarbejdere er jeg sikker på, at det er den rette. Vores medarbejderengagement er utroligt. Det er i høj grad pengene værd,” siger Joachim Munch.

1.000 timer = succes

Transparente må man også kalde forholdene hos Revisionshuset Tal & Tanker, der kom til verdenen ved en fusion af en ældre og en yngre revisionsvirksomhed i 2018.

“Partnerne kommer fra den gamle kultur, hvor arbejde og timer betød mest, og vi har mærket, hvad det gjorde ved os. Da vi skabte Tal & Tanker, besluttede vi, at vi ikke ville være sådan og skubbe pres og stress over på medarbejderne for at trykke timerne op. Vi lavede en beregning, der viste, at med 1.000 fakturerede timer om året per medarbejder, ville vi have en bæredygtig og god forretning og samtidig tilbyde gode rammer for medarbejdere og partnere,” siger Martin Therkelsen.

Derfor er den konkrete forventning til samtlige medarbejdere 1.000 timer – og 900 for partnere, der også har ledelsesopgaver. Det er betydeligt lavere end mange andre revisionsvirksomheder, hvor man nemt kommer op på 1.400 timer eller (mange) flere.

“De 1.000 timer giver et konkret mål for, hvornår man som medarbejder er en succes, og det kan lykkes inden for almindelig arbejdstid, så man kan leve det liv, man vil, resten af tiden. Man bliver ikke lykkeligere af at knokle og have en stor bil, et stort hus og en au-pair, der henter børn og laver mad. Men det er en glæde at hente børn og gøre de ting selv. Vi fandt ud af, at man godt kan skabe en god forretning med en god bundlinje og samtidig have medarbejdere, der er hjemme i weekenden, og som ikke flakker i blikket på grund af stress,” siger Martin Therkelsen.

Det er ikke forbudt at levere flere timer. Men de 1.000 timer er en klar besked til medarbejderne om, hvornår nok er nok.

“Tidligere fik man at vide, at ‘the sky is the limit’ i forhold til, hvor meget man skulle arbejde, men det er jo umuligt at forholde sig til som medarbejder, for så leverer man jo aldrig nok. Det er kun den, der har leveret flest timer, som er en succes, og den type virksomhed vil vi ikke være. Vi vil hellere have, at vi alle er en succes. Medarbejderne og partnere har tid til fritidsinteresser og familie og kommer i menneskelig balance,” siger Martin Therkelsen.

Bedre fastholdelse og rekruttering

Den tilgang til arbejdslivet og -kulturen har en positiv indflydelse på både fastholdelsen og rekrutteringen.

“Vores kultur gør det nemmere at rekruttere, selvom mange potentielle medarbejdere har svært ved at tro på målet på 1.000 timer, når de hører om det og tror, det bare er noget, vi siger. Det kan man sådan set godt forstå. Men medarbejderne tager godt imod filosofien og trives med den,” siger Martin Therkelsen.

Også hos RI betyder arbejdskulturen, at det er nemmere at holde fast på medarbejderne – og få fat i dem igen.

“Vi oplever flere 35- og 40-års jubilæer, og der er en del medarbejdere, der kommer tilbage til os efter at have prøvet noget andet – det gjorde jeg i øvrigt også selv – fordi de ved, at vi har gode forhold uden for meget pres og med plads til alle. Skal vi blive ved med at eksistere, er vi nødt til at sørge for, at revisorfaget er et attraktivt fag ved, at her er godt at være for vores medarbejdere. Ellers er der ingen medarbejdere og heller ingen virksomhed,” siger Joachim Munch.

Tre tips til en attraktiv arbejdskultur fra Joachim Munch, RI:

  • Lav en god forventningsafstemning med medarbejderne. Ingen skal arbejde mere eller mindre, end de har lyst til.
  • Lyt til medarbejdernes behov. De skal ikke presses, så deres liv ikke hænger sammen, men have plads til fritidsinteresser og privatliv.
  • Skab transparens med attraktive løn- og ansættelsesforhold, som afspejler uddannelse og ansvar, og som øger motivationen.

3 tips til en attraktiv arbejdskultur fra Martin Therkelsen, Tal & Tanker:

  • Tydeliggør, hvornår dine medarbejdere er en succes.
  • En anderledes arbejdskultur skal komme oppefra. Skal det lykkes, skal partnerne beslutte det.
  • Det skal gøres, ikke bare siges, ellers bliver det ved ordene, og det er uærligt over for medarbejderne.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber