06. februar 2020

Debatindlæg Debatindlæg

Tillid til grønne tal?

Nordjyske Stiftstidende, 6. februar


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående debatindlæg af administrerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer er oprindeligt bragt i Nordjyske Stiftstidende.

Klimakrisen er en fundamental udfordring for hele menneskeheden.

Lykkes vi ikke med at løse klimakrisen, kan vi ende med en klode martret af ekstremt vejr, konflikter og flygtningestrømme. Det er perspektivet, vi ser ind i, hvis vi ikke gør noget.

Enhver krise har sine specielle markører. Klimakrisens to vigtigste er, at opgaven er kæmpestor, og at den angår os alle på planeten.

Derfor kan den også kun løses i fællesskab. Og fællesskab bygger på tillid.

Derfor bliver jeg også brandærgerlig, når virksomheder smykker sig med lånte klimafjer, eller når svindlere snyder forbrugere og virksomheder til for eksempel at købe skov i Afrika, der ikke eksisterer.

Det undergraver tilliden til, at vi kan løse klimakrisen i fællesskab.

Når revisor reviderer et regnskab, tilfører han tillid til virksomheden og de informationer, den lægger frem. Tillid, så banker vil låne virksomheden penge, tillid så leverandører vil give kredit.

Den mekanisme skal vi arbejde videre med i klimakampen.

Tillid til virksomheders CO2-regnskaber skal bruges til at sikre, at de virksomheder, der reducerer deres CO2-aftryk, kan komme foran i køen hos for eksempel långivere og kunder.

Det kræver, at vi i Danmark gentænker regnskabslovgivningen.

For i dag kræver loven ikke standardiseret rapportering, så man kan sammenligne CO2-aftryk på tværs mellem virksomheder.

Får vi standardiseringen af klimatal på plads i loven, kan vi i Danmark for alvor tage fat på klimakampens anden fase: At bruge virksomhedernes regnskaber til at fremme klimavenlig adfærd.

Jeg er overbevist om, at vi i de kommende år bliver nødt til at se på, hvordan blandt andet skatter, afgifter og belønningsmekanismer kan gøre det lettere for borgere og virksomheder at træffe de rette valg - hånd i hånd med de virksomheder, der skal udvikle det mylder af produkter, der gør det klimaneutrale samfund muligt.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu