CSR/ESG: Bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab

Hvorfor er rapportering om klima, miljø, menneskerettigheder mv. relevant for en SMV-revisor?


Ny webinarrække til dig der vil være klar til at kunne svare og levere når kunderne efterspørger det.

Læringsmodul 2: Bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab
Dette læringsmodul fokuserer på, hvad bæredygtighedsrapporteringen omfatter. Hvem kræves det af i dag, og hvad forventer vi fremover for SMV’er? Vi ser på, hvilke ESG-nøgletal, der kan være relevante, og går i dybden på et udvalg af de 15 nøgletal fra foreningens ESG-publikation. Vi prøver at gøre brug af ESG-nøgletal mere konkret og operationelt Hvordan gør man det egentligt i praksis, og hvilke muligheder er der for benchmarking? Der vil særligt blive set på klimaregnskabet og på praktikken for opgørelse af CO2-udledninger.
Underviser er Marie Voldby, som er leder af Deloittes konsulentafdeling for ESG og bæredygtighed.

Læs mere om indholdet i webinarrækken og om læringsmodul 1 og 3 her.   

Klima, miljø og sociale forhold fylder mere og mere for forbrugere, långivere og ikke mindst politikere. I april 2021 kom EU-kommissionen med et nyt omfattende forslag til en ny bæredygtighedsrapportering (CSRD), som ventes at få stor indflydelse også på de danske årsrapporter samt revisors erklæringsafgivelse.

Långivere, investorer og andre interessenter kræver relevante, sammenlignelige og pålidelige oplysninger. De store virksomheder kræver oplysninger fra deres leverandører. Men det handler ikke kun om oplysninger; det handler også om bæredygtige aktiviteter og ledelse. Der kræves omstilling, grønne investeringer og bæredygtige produkter, som igen kræver analyser, kalkuler, finansieringsforslag, strukturelle ændringer osv.

Pilen peger på revisor!

Og det gælder især når det kommer til rådgivning, assistance og erklæringsafgivelse på denne ikke-finansielle rapportering.

Vi har udviklet en ny spændende webinarrække målrettet SMV-revisor om bæredygtighedsrapporteringen, klimaregnskabet og revisors rådgivning på området.

Dette som følge af, at det er vores klare forventning, at SMV-revisor meget snart – hvis ikke allerede – kommer til at møde mange spørgsmål fra kunderne om hvilken påvirkning klima, miljø og sociale forhold har på deres årsrapporter og hvorfor det forretningsmæssigt er interessant for dem.

Kan du svare når dine kunder spørger dig?

Formålet med webinarrækken er at komme godt rundt om rådgivningen, rapporteringen og revisionen. Målet er ikke at gøre SMV-revisor til en decideret ”CSR-specialist” eller ”ESG-specialist”, men derimod at klæde revisor godt på til at kunne tage snakken med kunderne. Når det kommer til erklæringsafgivelsen, vil vi dog klæde revisor på til efterfølgende at kunne udføre en erklæringsopgave.

Foreningens Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed har været involveret i udviklingen af indholdet.

Webinarrækken afvikles over forventet tre læringsmoduler af 2-3 OE timers varighed, som kan købes enkeltvist eller samlet.

Du vælger frit, om du vil deltage i de enkelte læringsmøder over TEAMS live – og dermed udnytte muligheden for at stille spørgsmål til underviser – eller om du ønsker at få tilsendt en optagelse efter afholdelsen som du kan se, når det passer bedst ind i dit program. Det mener vi er en god måde at tilbyde en travl SMV-revisor viden på.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber