Den almene boligsektor – årets konference

Din årlige ajourføring på det almene område!

 


Den 8. december 2022 afholder vi årets konference, for revisorer der arbejder med det almene område.

Konferencen kombinerer traditionerne med aktuel fokus på de problemstillinger, der fylder allermest hos almenbranchens aktører.

Din deltagelse sikrer at du får mulighed for at give din mening til kende, og dermed bidrage til den nødvendige debat på revisorsiden. Samtidigt bliver du opdateret på den til tider meget komplekse lovgivning og praksis, der præger de fleste aspekter af almenbolig-området.

Vi samler op på indkomne forslag til emner fra evalueringerne fra tidligere konferencedeltagere, og vi forsøger at imødekomme de ønsker, der omhandler generelle problemstillinger fra revisors hverdag. Du er også meget velkommen til at indsende dine forslag til kursussekretariatet, og gerne i så god tid som muligt – benyt kursus@fsr.dk.

Som eksempel på aktuelle emner til årets konference kan nævnes:

 • Seneste nyt fra Landsbyggefonden
 • God Almen Ledelse – seneste nyt fra BL
 • Ny lovgivning på almenbolig-området
 • Ny bogføringslov – betydningen for almenbranchens økonomistyring
 • Erfaringer fra sidste års regnskabskontrol
 • Ekstern granskning, hvad kan revisor bruge Drifts- og Vedligeholdelsesrapporterne til?
 • Helhedsplaner, reguleringskonti, byggeregnskaber, boligsociale projekter og andre specielle revisionsopgaver indenfor almenbranchen
 • Styringsdialog, effektivisering, egenkontrol og forretningsgange
 • Juridisk-kritisk og forvaltningsrevision, plantemaer og væsentlighed – ny vejledning
 • Tilsynsrollen – tilsynets eget syn på kontrollen
 • Skærpede krav til nybyggeri og renoveringer (miljø- og brandsikringskrav) samt stigende materiale- og håndværkerpriser

Se programmet her

Undervisningsform
Undervisningen er en kombination af indlæg, debat og praktiske eksempler.

8 OE-timer
Du modtager 8 OE-timer som vi forventer bliver inden for "Anden relevant lovgivning og faglige standarder". Den endelige fordeling bliver dog først fastlagt tættere på konferencedagen.

Underviserteam
Konferencen ledes af Lars Rasmussen, som er partner og statsaut. revisor hos Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Lars har 40 års revisorerfaring, herunder de fleste med ”murstenstema”. Praktisk erfaring fra såvel store som små revisionsfirmaer, herunder som underskrivende revisor på en lang række almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, rækkende fra landets største til boligorganisationer med en enkelt afdeling, selvejende institutioner, ældreboliger, kollegier m.v. Herudover revisionserfaring fra ejendomsselskaber, ejer- og andelsboligforeninger, entreprenørselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer samt personligt ejede ejendomsudlejningsvirksomheder. Lars har undervist i regi af FSR på almenboligområdet og andelsboligområdet, og underviser andre revisorer, boligorganisationer, administratorer og bestyrelser i samme målgruppe. Endeligt kan det nævnes at Lars er medlem af FSR’s udvalg som beskæftiger sig med det offentlige område.

Erfaringer fra tidligere år
Konferencen fik i 2021 4,1 ud af 5 mulige for samlet tilfredshed med kurset.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber