Finanstilsynets certificerede revisorer (FINU’s § 5-kursus)

Bliv orienteret om den finansielle lovgivning på de områder, som har betydning for revisor i den finansielle sektor.


Kurset omhandler emner, som er obligatoriske for revisor i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser iht. § 5 i bekendtgørelsen om Finanstilsynets certificede af statsautoriserede revisorer.

Hovedparten af deltagerne på kurset er eller ønsker at blive certificeret til at revidere virksomheder i den finansielle sektor. Dette er dog ikke en forudsætning for at deltage.

Andre revisorer, der betjener finansielle virksomheder, interne revisorer, regnskabsansvarlige og rådgivere og eksperter inden for regler om finansielle virksomheder kan med fordel deltage.

Programmet for dette kursus er følgende:

  • Aktuelle reguleringsmæssige forhold v/Finanstilsynet
  • Ny regulering på skatte- og momsområdet i den finansielle sektor v/KPMG Acor Tax
  • CFO’ens aktuelle fokusområder og fremtidige rolle v/Lars Kufall Beck, group CFO i Topdanmark
  • Aktuelle økonomiske udsigter – og konsekvenser for finanssektoren v/Steen Jakobsen, cheføkonom i Saxo Bank
  • Digital valuta: Teknologien bag v/Henrik Aasted Sørensen, CTO og Co-founder i e-Money
  • Digital valuta i praksis: Konkrete erfaringer fra en markedsaktør v/Johannes Rovsing, chef for Saxo Banks nordiske aktiviteter
  • Digital valuta: Regnskab, revision og skat v/EY
  • Bæredygtighed: Reguleringen, hvad er status? v/Finanstilsynet
  • Bæredygtighed i finansielle virksomheder - udvikling i praksis v/EY 

Fordelingen af de angivne efteruddannelsestimer er ikke retningsgivende og fastlægges senere.

Det er FSR's finansielle udvalg (FINU), som planlægger indholdet af dette kursus.


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber