Få indblik i reglerne for at udarbejde koncernregnskaber og bliv klædt på til at foretage revision af koncerner.


Kurset giver dig indblik i, hvordan du udarbejder koncernregnskaber og foretager revision af koncerner – herunder  koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor. Vi kommer blandt andet omkring:

Koncernregnskab

  • Koncernregnskabspligt
  • Udarbejdelse af koncernregnskab
  • Konsolidering, eliminering og udligning
  • Tilkøbte og frasolgte virksomheder
  • Minoritetsinteresser

Koncernrevision

  • Planlægning og udførelse af koncernrevision
  • Væsentlighed og risici ved koncernrevision
  • Komponentrevisor og dennes opgaver
  • Krav til kvalitetssikring
  • Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder

Kurset har en praktisk tilgang baseret på eksempler fra hverdagen. Vi tager afsæt i reglerne i årsregnskabsvejledningen og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Desuden får du en gennemgang af reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber.

oktober 2022
Koncernrevision
Dato 6. okt. Sted Live webinar Tidspunkt 6. okt. 09.00-11.00 Kursusnr. 32473 OE-timer
Rev. og erkl.
2
Anden
0
Pris (ekskl. moms) Medlem 999 kr.
Ikke medlem 1.999 kr.
Tilmeldingsfrist 6. oktober Beskrivelse
Koncernregnskab
Dato 14. okt. Sted Live webinar Tidspunkt 14. okt. 09.00-11.00 Kursusnr. 32474 OE-timer
Rev. og erkl.
0
Anden
2
Pris (ekskl. moms) Medlem 999 kr.
Ikke medlem 1.999 kr.
Tilmeldingsfrist 14. oktober Beskrivelse

Del til: