Koncernregnskab og -revision

Få indblik i reglerne for at udarbejde koncernregnskaber - og bliv klædt på til at foretage revision af koncerner.


Kurset giver dig indblik i, hvordan du udarbejder koncernregnskaber og foretager revision af koncerner – herunder  koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor. Vi kommer blandt andet omkring:

Koncernregnskab

  • Koncernregnskabspligt
  • Udarbejdelse af koncernregnskab
  • Konsolidering, eliminering og udligning
  • Tilkøbte og frasolgte virksomheder
  • Minoritetsinteresser

Koncernrevision

  • Planlægning og udførelse af koncernrevision
  • Væsentlighed og risici ved koncernrevision
  • Komponentrevisor og dennes opgaver
  • Krav til kvalitetssikring
  • Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder

Kurset har en praktisk tilgang baseret på eksempler fra hverdagen. Vi tager afsæt i reglerne i årsregnskabsvejledningen og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Desuden får du en gennemgang af reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber.

november 2021
Koncernregnskab og -revision
Dato 3. nov. Sted Scandic Hvidovre Tidspunkt 3. nov. 08.30-16.30 Kursusnr. 32421 OE-timer
Rev. og erkl.
4
Anden
4
Pris (ekskl. moms) Medlem 3.375 kr.
Ikke medlem 4.500 kr.
Tilmeldingsfrist 3. november Beskrivelse

Del til: