09. juni 2020

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Uddannelsesniveauet i revisorbranchen stiger

Uddannelsesniveauet i revisorbranchen er steget de seneste 10 år. De højt uddannede medarbejdere øger produktiviteten og værdiskabelsen i revisionsvirksomhederne til gavn for kunderne.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 914735 pct. af de godt 17.000 medarbejdere i revisorbranchen har i dag en universitetsuddannelse. Det er 11 pct. point højere end for 10 år siden viser FSR – danske revisorers Brancheanalyse for 2020. Samtidig er andelen af medarbejdere med en ikke-kompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse faldet fra 56 pct. til 42 pct. i perioden 2008 til 2018. Samlet set betyder det, at uddannelsesniveauet i revisorbranchen er steget markant de sidste 10 år, se figuren.

Et højt uddannelsesniveau blandt medarbejdere giver alt andet lige en højere produktivitet og værdiskabelse. År efter år er produktiviteten i branchen steget, og den er 16 pct. højere end i 2008. Den stigende produktivitet betyder, at den danske revisorbranchen er den mest produktive, når man sammenligner med andre lande i Europa.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer ser med glæde på fremgangen i uddannelsesniveauet i branchen:

”Det højere uddannelsesniveau i revisorbranchen er dels et udtryk for en generel akademisering af dele af det danske arbejdsmarked, som bl.a. kan henføres til den teknologiske udvikling. Derudover er det også et spejl af, at revisorbranchen i sine leverancer til kunderne er rykket højere op i værdikæden. Jeg ser en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveauet blandt medarbejderne og den stigende produktivitet i branchen. Det er både kunder og samfundet godt tjent med”, siger Charlotte Jepsen.

Udvikling i uddannelsessammensætningen (pct.), 2008-2018

 

Anm.: Opgørelse viser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november i et givent år. 

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel (RAS). Bearbejdet af eStatistik

 

En lille del af medarbejderne i branchen er godkendte revisorer (ca. 20 pct.), mens de resterende ca. 80 pct.  er uddannede inden for samfundsvidenskab, programmering og software, datalogi, handel, grafisk mediedesign, kommunikation, bibliotekskundskab mv. Medarbejderne arbejder bl.a. med skatterådgivning, analyse, it-arkitektur, it-sikkerhed, jura, salg og marketing, administration og HR mv.

Det højere uddannelsesniveau og især uddannelsessammensætningen er ifølge Charlotte Jepsen udtryk for, at revisionsvirksomhederne har udvikler sig i retning af mere multidisciplinære forretninger:

”I takt med den stigende globalisering, øget kompleksitet i reguleringen og nye teknologidrevne forretningsmodeller er revisionsopgaven gradvist blevet mere kompleks. Det betyder, at der er behov for en lang række specialistkompetencer til at understøtte revisionsprocessen. Oveni kommer så en tiltagende brancheglidning og kundernes ønske om en samlet 360 graders rådgivning i stedet for juridisk rådgivning hos et advokatfirma, ledelsesrådgivning hos en management konsulent og regnskabsrådgivning hos en revisionsvirksomhed”.

Læs mere om revisorbranchens medarbejdere i Brancheanalysen 2020

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber