Faglig opdatering

Hvert år samler FSR - danske revisorer en række faglige nyheder, artikler, kendelser mv. under titlen 'Faglig opdatering'.


Formålet med Faglig opdatering er at give alle medlemmer et overblik over årets væsentligste ændringer i lovgivningen og praksis inden for revision, erklæringer, regnskab, erhvervsret og kvalitet.

Vi håber, at vi med Faglig opdatering kan bidrage til at skabe overblik og opretholde det høje faglige niveau blandt alle medlemsvirksomheder.

Del til: