Hvidvaskvejledning

Nu er der hjælp at hente for revisorer, der ønsker mere viden om bekæmpelse af hvidvask og anti-terrorfinansiering. Vejledning om hvidvask fra FSR – danske revisorer fra 2017 er blevet revideret og opdateret med de seneste ændringer i hvidvaskloven.


Revisorer spiller en vigtig samfundsmæssig rolle i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering sammen med en lang række andre brancher, særligt banker. Formålet med den nye reviderede hvidvaskvejledning er at redegøre for og hjælpe revisor i den særlige rolle, der ligger ved siden af revisors traditionelle opgaver om afgivelse af erklæringer og som offentlighedens tillidsrepræsentant ved erklæringer med sikkerhed, samt at yde rådgivning.

Revisorer er omfattet af hvidvaskloven, og der bliver stillet en lang række krav i forhold til revisors kunder, om fx indhentning og kontrol af identitetsoplysninger, dokumentation, opmærksomhed om usædvanlige aktiviteter og underretning for at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

I denne ajourførte vejledning, version 3.0, har FSR – danske revisorer beskrevet reglerne i hvidvasklovgivningen, som er særligt relevante for revisorer. Reglerne gælder også for virksomheder, der leverer de samme ydelser som revisorer, fx skatterådgivere og bogføringsvirksomheder.

Vejledningen indeholder også en række eksempler på, hvordan reglerne i hvidvaskloven efterleves i praksis.

Den nye vejledning om hvidvaskreglerne for revisorer er udarbejdet af FSR – danske revisorers Hvidvaskarbejdsgruppe.

Der findes flere generelle vejledninger om hvidvask:

Finanstilsynet har udgivet en opdateret vejledning til hvidvaskloven fra november 2020. Denne vejledning henvender sig til alle virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort to Q&As i november 2019 om henholdsvis undersøgelsespligten og underretningspligten. Erhvervsstyrelsen udsendte en vejledning om indberetning om reelle ejere i februar 2020 og en vejledning Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering i januar 2021.

Del til: