VirksomhedsTjek

- et kig i virksomhedernes regnskaber


Danske selskaber skal udarbejde årsregnskaber, som over for omverdenen tegner et statusbillede af virksomhedens økonomiske situation. Årsregnskabet giver gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomi. Derfor er det centralt, at offentligheden kan have tillid til informationerne i årsregnskabet. I mange tilfælde er årsregnskaberne kontrolleret af en ekstern og uafhængig revisor, som over for omverdenen skal signalere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Værktøjet her viser, hvilken erklæring et regnskab har - eller om et regnskab er uden erklæring fra revisor.

 

 

Del til: