08. april 2020

Corona Hjælpepakker - Generelt

5 gode anbefalinger til den godkendte revisorer til at guide SMV'er gennem Corona-krisen

Det europæiske Accountancy Europe har udarbejdet 5 anbefalinger til den godkendte revisor, der arbejder med kunder i SMV-segmentet.


Martin Høgh SMV-konsulent
zub@sfe.qx 2889 0760Den godkendte revisor – hvoraf mange selv er i SMV-segmentet – er de fleste SMV'ers mest betroede rådgiver. Coronakrisen er et kritisk tidspunkt, hvor SMV'er har brug for al den vejledning, de kan få for at navigere gennem stormen.

Accountancy Europe anbefaler følgende tiltag til den godkendte revisor for at støtte deres kæmpende SMV-kunder (oversat fra engelsk):

1. Hold dig selv informeret om alle hjælpemuligheder

Den godkendte revisor bør være opmærksom på alle finansielle og andre former for støtte, der ydes af nationale regeringer eller på EU-plan. Det er vigtigt, at den nationale revisorforening er opmærksom på den bistand, som andre lande yder, så de kan gøre opmærksom på den bedste praksis over for deres egne nationale politiske beslutningstagere.

2. Anvend den tilgængelige støtte til din kundes situationer

Identificer kunder i højrisikosektorer og dem, der ville få størst gavn af offentlige støtteforanstaltninger og hjælp dem ved at:

 • Rådgive og vejlede om alle de muligheder, der er til rådighed

 • Identificere mulighederne for at tilpasse deres virksomhed

 • Få adgang til nødfinansiering fra offentlig side

 • Overveje en genforhandling af honorarer og betalingsplaner (hvis muligt)

3. Hjælp øjeblikkeligt med virksomhedens overlevelse

Informer dine SMV-kunder om øjeblikkelige foranstaltninger, der kan gøre forskellen mellem overlevelse og kollaps, og assister dem med at gennemføre disse, for eksempel ved at:

 • Få adgang til de tilbudte støtteordninger så hurtigt som muligt for at maksimere virkningen.

 • Gennemgå og justere deres likviditetsprognoser for at afgøre, hvilken indvirkning nedskæringer i salget vil have på deres evne til at betale deres leverandører og gæld. Virksomhederne bør fortsat betale deres leverandører, når de kan, for at undgå et omfattende sammenbrud i det finansielle system.

 • Overveje forretningsmodellen for at fastslå, om SMV'en kan levere varer eller tjenesteydelser på en alternativ måde.

 • Forstå deres forsyningskæder og planlægge levering af produkter og tjenester. Dette kan indebære skalering tilbage produktion for nogle dele og lager og genovervejelse af leverandører og kunder fra lande stærkt påvirket af virus.

 • Tjek deres forsikring, og om de er berettiget til et krav om eventuelle økonomiske tab.

 • Kommuniker med deres medarbejdere for at drøfte muligheden for kortsigtede lønnedskæringer.

 • Sikre, at deres finansielle nøgletal er opdaterede, så de kan overvåge rentabiliteten, lagerbeholdningen og kreditorsaldi. Mange regeringer tilbyder udsættelse af selvangivelser og finansielle oplysninger. Sådanne udsættelsers langsigtede virkninger er imidlertid ikke klare. De kan resultere i en senere flaskehals i indgivelsen af sådanne regnskaber og det mulige tab af finansielle og skattemæssige data.

 • Genforhandle deres betalingsbetingelser med leverandører og hjælpe dem med at kommunikere med deres bank, hvis de ikke er i stand til at opfylde låneforpligtelser.

 • Forhandle med deres debitorer, for eksempel at tilbyde rabatter til gengæld for tidlig betaling.

 • Løbende overvåge situationen og informere dine kunder om nye initiativer, så de kan være klar til at genoptage handelen, når ophævelsen af restriktionerne nærmer sig.

 • Hvis alt andet mislykkes, skal du overveje insolvensmulighederne, da det kan være muligt at redde levedygtige virksomheder ved gældssanering i stedet for at blive tvunget til fuld likvidation.

4. Men også hjælpe SMV'er med at planlægge på mellemlang sigt

Mange SMV'er vil sandsynligvis være i krisetilstand. Den godkendte revisor bør hjælpe dem med at undgå hasteforanstaltninger, der kan bringe virksomhedens levedygtighed på mellemlang sigt i fare. De kan for eksempel hjælpe dem med at:

 • Genoverveje, om det er uundgåeligt at afskedige medarbejdere. Ud over at have negative sociale og samfundsmæssige konsekvenser udgør en nedskæring af arbejdsstyrken også et tab af nøglekompetencer for virksomheden. Dette bør være en sidste udvej, så gør dine kunder opmærksomme på og hjælp dem med at få adgang til alle alternative muligheder, støtte og finansiering til rådighed først. Det er muligt, at personalet foretrækker at tage en midlertidig lønnedsættelse i forhold til afskedigelse. Dette kan øge personalets loyalitet og gøre det muligt for virksomheden at genoptage driften, når restriktionerne er ophævet.

 • Begynde at opbygge finansielle reserver så hurtigt som muligt for at forberede sig på et nyt højdepunkt i coronavirustilfælde, selv efter at de nuværende restriktioner er ophævet.

5. Hjælp dine kunder med at drage fordel af ekspertisen i hele SMV-økosystemet

Du skal muligvis tage kontakt med andre relevante eksperter for at støtte dine kunder i udførelsen af disse trin. Nogle lande kræver f.eks., at der inddrages en certificeret fagmand i forbindelse med omstrukturering og insolvens. Det kunne også være klogt at få juridisk rådgivning til at undersøge force majeure klausuler i erhvervslivet og forsikringsaftaler. Som deres revisor vil dine SMV-kunder stole på dit netværk.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu