Coronavirus i ledelsesberetningen?

Faglig nyhedHar dine kunder overvejet, om de bør inkludere omtale af coronavirus i ledelsesberetningen?

Regnskab

Bemærk, at denne nyhed blev udgivet d. 18. februar 2020. Situationen er efterfølgende eskaleret væsentligt og er ikke længere begrænset til Kina. Læs vores seneste nyheder på regnskabsområdet her.

 

FRC’s nyhed findes her, og den tilhørende korte udgivelse kan downloades her.  

Nyheden kan være relevant for større danske regnskabsaflæggere, som skal redegøre for forretningsmæssige risici og eventuelle særlige risici, som gør det muligt for regnskabslæserne at vurdere virksomhedens risikoeksponering og afveje afkast og risiko.

Redegørelsen kan fx være relevant for virksomheder, som har produktioner i Kina eller er væsentlig leverandørafhængig fra regionen. Her kan der opleves nedgang eller produktionsstop pga., at medarbejdere ikke må møde på arbejde. Afhængig af, hvordan virussen spreder sig globalt, kan det også være relevant at overveje andre lande og regioner.

Det kan også være relevant at overveje påvirkningen på værdiansættelse af aktiver (fx nedskrivningstests) og forpligtelser (fx tabsgivende aftaler), dog hovedsageligt for virksomheder med en senere balancedato end 31. december 2019, idet virussens voldsomme udbrud er sket i 2020.

Det er op til den enkelte regnskabsaflægger at vurdere den forretningsmæssige påvirkning og dermed også påvirkningen på årsrapporten.

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148