25. januar 2016

Regnskab Årsregnskabsloven - Vejledninger - Lovgivning og fortolkning

Årsregnskaber for mindre vandværker

Ny vejledning om aflæggelse af regnskaber for mindre vandværker, der er omfattet af årsregnskabsloven.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker. Den vigtigste del af vejledningen er et ”modelregnskab”, som vandværkerne anbefales at tage udgangspunkt i, når årsregnskabet opstilles. Det vil medvirke til at sikre årsregnskaber med høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.

Vejledningen er skrevet til mindre vandselskaber, men der kan også være større vand- og spildevandsselskaber, som på en række områder vil kunne hente inspiration i vejledningen.

Erhvervsstyrelsens vejledning med modelregnskab er blevet til i et tæt samarbejde med Danske Vandværker, Energistyrelsen, FSR – danske revisorer og Kommunernes Landsforening.

Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at tidspunktet for offentliggørelsen af vejledningen kan betyde, at nogle vandværker allerede er i gang med den kommende regnskabsaflæggelse, hvorfor det kan være vanskeligt fuldt ud at tage højde for vejledningen ved førstkommende regnskabsaflæggelse.

Se pdf-versionen af vejledningen her.

Se Word-versionen af vejledningen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu