06. januar 2017

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

Ændringer til IAS 40 om reklassifikation af investeringsejendomme

IASB har at præciseret kravene til overførsler af ejendomme til eller fra posten investeringsejendomme.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060IFRS Interpretations Committee modtog en anmodning om præcisering af anvendelse af IAS 40, afsnit 57, som omtaler klassifikationen af ejendomme som investeringsejendomme og overførsler til eller fra disse. Helt specifikt var spørgsmålet, om en ejendom under ombygning eller tilbygning, som tidligere var klassificeret som varelager, kunne overføres til posten investeringsejendomme, når der var en tydelig ændring i brugen af disse. IASB har i denne anledning omformuleret IAS 40, afsnit 57:

Der skal udelukkende foretages en overførsel til eller fra investeringsejendomme ved ændring i ejendommens anvendelse:

  1. når ejendommen bliver en domicilejendom, overføres den fra investeringsejendomme til domicilejendomme
  2. når om- eller tilbygning påbegyndes med henblik på salg, overføres den fra investeringsejendomme til handelsejendomme
  3. når ejendommen ophører med at være en domicilejendom, overføres den fra domicilejendomme til investeringsejendomme, eller
  4. når en operationel leasingkontrakt indgås med anden part, overføres ejendommen fra handelsejendomme til investeringsejendomme.

IASB har ved denne ændring understreget om, at overførsler fra og til investeringsejendomme i IAS 40 kun kan foretages, når der er sket en ændring i brugen af ejendommen.

Ændringerne til IAS 40 er:

  • IAS 40 afsnit57 er ændret for at angive, at en virksomhed skal overføre en ejendom til eller fra investeringsejendomme, når og kun når, der er tegn på en ændring i anvendelsen. En ændret anvendelse er ensbetydende med, at ejendommen overgår til at opfylde eller ophøre med at opfylde definitionen af investeringsejendomme. En ændring i ledelsens intentioner for brugen af en ejendom er ikke i sig selv nok, for en ændring i klassifikationen.
  • Listen over indikationer i afsnit 57a-d er nu betegnet som en ikke-udtømmende liste over eksempler i stedet for den tidligere udtømmende liste.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, som begynder 1. januar 2018 eller senere, det er dog tilladt at implementere tidligere.

 

Se pressenyheden her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu