15. september 2021

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Andelsboligforeninger kan ændre regnskabspraksis

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at en andelsboligforening lovligt kan ændre regnskabspraksis fra dagsværdi til kostpris på foreningens ejendom i årsregnskabets balance. Muligheden for at ændre praksis skal ses i lyset af andelsboliglovens regler om at fastholde ejendommens værdi ved opgørelse af andelsværdien.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber