27. maj 2020

Revision Kvalitet - Kvalitetskontrol

Antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager stiger og stiger

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn, at antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager er steget fra 137 til 224.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen har netop udgivet sin årsberetning med de overordnede resultater af den kontrol og det tilsyn, som styrelsen har udført i 2019.

I rapporten redegør styrelsen bl.a. for udviklingen i antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager og har opgjort tallene således:

Antallet af uafsluttede sager er således steget fra 137 ultimo 2016 til 224 ultimo 2019, en stigning på over 60 procent.

Hvis man lægger de 137 uafsluttede sager ultimo 2016 sammen med de sager, som er udtrukket i 2017, 2018 og 2019, giver det 433 sager i alt. Det samlede antal afsluttede sager 2017-2019 er 209.

Foreningen modtager løbende henvendelser fra medlemmer, som er frustrerede over, at de kvalitetskontroller, som blev gennemført i deres revisionsvirksomheder i 2017, endnu ikke er afsluttet. Den manglende afslutning af sager helt tilbage fra 2017 er en belastning for både revisionsvirksomheder såvel som de revisorer, hvis enkeltsager er blevet kontrolleret. Den manglende afslutning betyder også, at den årlige redegørelse for kvalitetskontrollen for 2017, som Erhvervsstyrelsen er pligtig at udgive, endnu ikke er offentliggjort.

Henset til, at det er revisionsvirksomhederne og revisorerne selv, der via gebyrer og direkte betaling 100 procent finansierer kvalitetskontrollen og Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, er det stigende antal uafsluttede sager utilfredsstillende.

Erhvervsministeren har i et brev af 30. januar 2020 erklæret, at han finder, at den lange sagsbehandlingstid skyldes manglende ressourcer, at den ikke er hensigtsmæssig, samt at han forventer, at Erhvervsstyrelsen med tilførsel af flere ressourcer kan reducere sagsbehandlingstiden.

Foreningen fremsatte i 2019 en handlingsplan ”Når kvalitet tæller” med konkrete initiativer og forslag til endnu større forbedring af kvaliteten i revisorbranchen. Foreningen har heri blandt andet foreslået, at det tilstræbes, at sager afsluttes inden for seks måneder, efter at Erhvervsstyrelsen i kontrol af ikke-PIE-revisionsvirksomheder har modtaget kvalitetskontrollantens rapportering vedrørende kvalitetskontrollen, medmindre forsinkelsen skyldes den kontrollerede revisionsvirksomhed.

Herudover er vi i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvordan der sikres en bedre fremgang i sagerne, så vores medlemmer ikke skal vente i flere år på en afslutning af kvalitetskontrollen.

Læs mere:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu