15. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Behandling af omkostningsfællesskaber i hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om indskud i omkostningsfællesskaber kan indgå i ansøgningen om kompensation for faste omkostninger.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Vi afholder løbende dialogmøder med Erhvervsstyrelsen og opdaterer vores spørgsmål og svar, når der er nyt at bringe til medlemmerne.

Et spørgsmål, som har betydning for virksomheder med drift i omkostningsfællesskaber, er der nu positivt nyt at bringe på.

Vores spørgsmål og svar for faste omkostninger bliver opdateret med følgende afklaring (se ”svar 3 fra ERST” nedenfor):

Spørgsmål 1 fra FSR: Situationen: To ejere driver sammen et I/S – den ene driver sin virksomhed i et ApS, den anden i personligt regi. Sammen driver de et I/S, hvor alle klinikomkostningerne er placeret, herunder løn til ansatte, materialeindkøb, husleje mv. Dette er en meget udbredt konstruktion i visse brancher – fx tandlæger. I/S’et har ingen omsætning, men får omkostningerne dækket af faste indskud fra interessenterne. Omsætningen tilgår den enkelte Interessent i hhv. ApS og Virksomhedsordning (VSO). Derved bliver I/S’et et omkostningsfællesskab.

Spørgsmålet: I forbindelse med ansøgning om kompensation for faste omkostninger, skal kompensationen, så søges af I/S’et, fordi de faste omkostninger ligger der og I/S'et har eget CVR-nr., eller skal den enkelte interessent søge på sin ideelle andel af de faste omkostninger, der ligger i I/S’et på baggrund af den tabte omsætning for hver interessent? Skattemæssigt er I/S'et transparent, og derved en del af den enkelte interessents egen virksomhed.

Svar 1 fra ERST: Ansøgning og vurdering sker på baggrund af CVR-nummer. Såfremt hver juridisk enhed har eget CVR-nummer, skal vurdering ift. ordningen ske for hver enhed. Der kan ikke heri medtages forhold fra en virksomhed i en anden, såfremt hver virksomhed har eget CVR-nummer.

Spørgsmål 2 fra FSR: Kan Erhvervsstyrelsen bekræfte hvorvidt andelen af klinikfællesskabets kompensationsberettigede faste omkostninger kan indgå i opgørelsen for den enkelte ejer, som jf. ovenfor skal opgøres pr. CVR-nummer. Såfremt andelen af de faste omkostninger IKKE kan indgå, vil dette medføre at f.eks. klinikejere som driver deres klinik i et klinikfællesskab, IKKE vil være berettiget til kompensation for faste omkostninger. Klinikker som drives som enkeltmands praksis vil derimod være berettiget til kompensationen. Det kan ikke være hensigten med ordningen at man på denne måde ønsker at forskelsbehandle?

Svar 2 fra ERST: Nej, der kan ikke søges kompensation for faste omkostninger, der afholdes under et andet CVR-nummer. Dette gælder også i tilfælde som det beskrevne.

Svar 3 fra ERST: FSR – danske revisorer har efterfølgende afholdt dialogmøder med Erhvervsstyrelsen, hvor det fulde formål med omkostningsfællesskaber, samt hvorledes der afregnes for faste omkostninger i disse, er blevet belyst.
Styrelsen udtaler herefter, at situationen beskrevet ovenfor i spørgsmål 1 er dækket af hjælpepakken faste omkostninger, når virksomheden i ansøgningen kan dokumentere, at der er tale om en fast tilbagevendende omkostning (indskud i I/S’et) samt hvad denne omkostning vedrører.

Dokumentationen skal tydeligt angive hvilke omkostningstyper der er tale om, og det er kun faste omkostninger jf. vejledningen til hjælpepakken, som kan komme i betragtning til kompensation. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er hele indskuddet som dækkes, idet det afhænger af de konkrete omstændigheder.

FSR – danske revisorer har ikke mulighed for at udarbejde en standardformulering eller opgørelse, der kan benyttes i ansøgningen som begrundelse og argumentation, da en sådan ikke (kun) kan dække alle relevante og kompensationsberettigede klinikfællesskaber.

Styrelsen vil i ansøgningerne efterspørge konkrete begrundelser og opgørelser.


Hvis foreningens medlemmer har uafklarede spørgsmål til statens hjælpepakker i øvrigt, kan hjælp hentes via foreningens faglig hotline.

Medlemmer opfordres indledningsvist til at søge information i vores nyheder om hjælpepakkerne samt i eksisterende spørgsmål og svar.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu