25. august 2020

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Beskyt virksomhedens registreringer med et password på virk.dk

På det seneste har Erhvervsstyrelsen observeret, at udefrakommende personer uretmæssigt har foretaget ændringer i virksomheders registrerede ledelse og ejerkreds. Virksomheder kan gardere sig mod sådanne ulovlige registreringer ved at oprette et password på virk.dk.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165Erhvervsstyrelsen har konstateret, at personer har misbrugt selvbetjeningsløsningen på virk.dk til uberettiget at ændre i selskabsregistreringerne, således at disse personer har indsat enten sig selv eller andre i selskabers ledelse og ejerkreds. De berørte selskaber er inden for handel med spiritus og tobak.

Misbrug af muligheden for at ændre i selskabsregistreringer, enten fordi personen er uberettiget til det, eller hvis personen giver oplysninger, som ikke er korrekte eller overholder loven, er både ulovligt og strafbart.  

Virksomheder kan gardere sig mod sådanne ulovlige registreringer ved at oprette et password på virk.dk, så kun udvalgte personer kan foretage ændringer i virksomhedens registreringer. Oprettelse af password sker på virk.dk af enten en tegningsberettiget eller af virksomhedens NemID-administrator. Det er muligt at oprette forskellige password til de forskellige selvbetjeningsløsninger. Passwordet begrænser noget af fleksibiliteten, men kan anvendes af flere brugere, herunder virksomhedens rådgivere.

FSR – danske revisorer opfordrer revisor til at anbefale alle sine kunder at oprette password-beskyttelse på virk.dk uanset virksomhedernes branchekode.

Læs Erhvervsstyrelsens nyhed her.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få yderligere information til at mindske misbrug.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber