26. juni 2018

Regnskab Internationalt - Digitalisering

Blockchain-teknologi som værktøj for pålidelig rapportering?

Ny rapport fra FRC opfordrer revisorer, regnskabsaflæggere og brugere til at have mere fokus på blockchain-teknologien.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Det engelske regnskabsråd, FRC, arbejder på at finde måder, hvorpå virksomhedernes rapportering kan forbedres og effektiviseres. FRC udsendte i juni 2018 en rapport om blockchain. Rapporten omhandler ikke teknologien bag blockchain. FRC har derimod identificeret flere aspekter indenfor emnet, ekstern rapportering, hvor det forventes, at blockchain-teknologien i fremtiden får en betydelig indvirkning:

  • Afhjælpe udfordringer ved frembringelse af regnskabsmateriale via indsamling og bearbejdning af eksterne transaktioner og konsolidering.
  • Mere pålidelig præsentation af regnskabsinformation i for eksempel koncernregnskaber.
  • Imødegåelse af regnskabsmanipulation.
  • Muligheder for en fælles europæisk rapporteringsplatform (European Financial Transparency Gateway).
  • Muligheder for mere sammenlignelige årsrapporter på trods af forskellige rapporteringskrav.

Blockchain-teknologien er fortsat under udvikling, og hvis ovenstående aspekter skal udnyttes effektivt kræver det øget opmærksomhed og vidensdeling. FRC foreslår oprettelse af et forum, hvor blandt andet repræsentanter fra regnskabsaflæggere og revisorbranchen kan mødes og drøfte fordele og ulemper ved blockchain-teknologien i relation til virksomhedernes eksterne rapportering.

FRC's rapport om blockchain-teknologi indgår i et større projekt om fremtidens digitale rapportering. Temaet for den næste rapport er Artificial Intelligence. FSR – danske revisorer har tidligere bragt en faglig nyhed om FRC's studie af XBRL som rapporteringsværktøj.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu