Carlsberg er nomineret til CSR Prisen 2022

Dommerpanelet har nomineret A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Pandora og Ørsted til CSR Prisen 2022. De fire store børsnoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 64 børsnoterede virksomheder.


Med Environmental, Social & Gorvernance Report 2021 er Carlsberg nomineret til CSR Prisen 2022 for deres rapport, som klart introducerer Carlsbergs strategi inden for bæredygtighed, og som udviser en klar forankring af bæredygtighedsarbejdet i ledelsen.Carlsbergs redegørelse for fremdrift i forhold til de strategiske prioriteter er transparent og godt underbygget af bæredygtighedsdata, samt kommentering af udvikling i tallene.

Der er tydelig sammenhæng i de budskaber, der bliver præsenteret igennem rapporten, og dommerpanelet roser Carlsbergs struktur og oversigter, som klart sammenstiller status for 2021 med langsigtede mål for 2030 og beskrivelser, der også fortæller om forventningerne til målene i 2022, som for eksempel på s. 19-20. Samtidig giver Carlsberg et godt indblik i væsentlighedsvurderingen og de bagvedliggende processer på s. 61-62, hvor  også definitionen af hver af de væsentlige bæredygtighedsemner er værd at fremhæve. Samtidig er Carlsbergs beskrivelser af arbejdet med Science Based Targets og rapportering i forhold til Verdensmålene og Task Force on Climate-related Financial Disclosures med til at understøtte rapportens relevans og troværdighed.

Kort om Carlsberg og rapporten
Carlsberg A/S er en børsnoteret virksomhed, der udvikler og producerer øl og har en stor portefølje af øl og andre drikkevaremærker, der sælges i mere end 150 lande. Carlsberg har til huse i København og beskæftiger internationalt mere end 40.000 medarbejdere.
 
Carlsberg er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og ESG rapporten, der er på 98 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. På s. 7278 er der syv års tabeller med bæredygtighedsdata, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og til dels 3. Der er tilhørende regnskabspraksis samt revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed).
 

Del til: