02. september 2021

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Carlsberg vinder Årsrapportprisen 2021

I skarp konkurrence med landets største virksomheder blev Carlsberg hædret med Årsrapportprisen for at have leveret en fantastisk flot samlet årsrapport. Dommerkomitéen lagde særlig vægt på måden, hvorpå Carlsberg skaber en overskuelig rapportering med en rød tråd igennem selve årsrapporten, en omfattende bæredygtighedsrapportering, vederlagsrapport samt omtale af FN’s verdensmål. Der var også hæder til medicinalselskabet ChemoMetec og rederiet DS Norden for at have leveret bedste årsrapport fra henholdsvis Small og Mid-cap-selskaber.


Ulrich Haase Nielsen Chefkonsulent
hua@sfe.qx 2871 0953Det blev bryggerikoncernen Carlsberg, som løb med prisen for bedste årsrapport 2021. Prisen blev overrakt til Carlsbergs CFO Heine Dalsgaard ved et velbesøgt arrangement i Industriens Hus den 2. september 2021. Det er Dansk Industri og FSR - danske revisorer, der hvert år uddeler Årsrapportprisen til den virksomhed blandt de 100 største virksomheder herhjemme, som har aflagt den bedste og mest informative årsrapport.  

Covid-19 og bæredygtighedstemaet var vigtigt på årets konference, og disse temaer er da også netop meget grundigt beskrevet i årsrapporten. Det fremgår blandt andet, at det er en strategisk prioritet, at bæredygtighed og indtjening kan arbejde sammen i harmoni. Bæredygtighed er således en integreret del af forretningsmodellen og funderet i FN´s verdensmål.

- For Carlsberg er det vigtigt at være et transparent selskab og at skabe indsigt omkring vores finansielle og ikke-finansielle målsætninger og resultater, så alle vores stakeholders kan følge med i, hvordan det går i Carlsberg. Vi har søgt at opbygge årets rapport på en overskuelig måde, hvor der er en rød tråd igennem rapportens delelementer såvel som på tværs af årsrapport, bæredygtighedsrapport og vederlagsrapport. Vi er stolte over at blive anerkendt med Årsrapportprisen, siger CFO Heine Dalsgaard.

Konferencen giver fokus på gode og retvisende årsrapporter, som er tilført troværdighed fra revisoren
Formålet med prisuddelingen er at fremhæve de gode årsrapporter, så de kan inspirere andre og være med til at løfte det allerede høje niveau for virksomhedernes rapportering.

- Årsrapportprisen har som hovedformål at skabe opmærksomhed omkring værdien af god og troværdig virksomhedsrapportering. Konferencen skal skabe interesse for virksomhedernes rapportering af korrekt og relevant information, som er udarbejdet af virksomhederne og tilført troværdighed fra revisoren. Denne information og kommunikation fra virksomhederne er essentiel for virksomhedens interessenter, investorer, myndigheder og samfundet. Den læring, vi får fra konferencen, kan vi bruge til sammen at blive bedre og løfte det allerede høje niveau, der er i de danske årsrapporter, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør hos FSR – danske revisorer.

- Bæredygtighed fylder stadig mere – i bevidstheden, i praksis og i virksomhedernes årsrapporter. Vi vil gerne medvirke til, at rapporteringen om de væsentlige og relevante områder bliver bedre, uden at det skal blive en tung klods om benet på virksomhederne. Derfor er det vigtigt at fremhæve de gode eksempler. Virksomheder som Carlsberg gør en stor indsats for at lave den rette rapportering, men reglerne må heller ikke bliver for indviklede. Rapporteringen skal give værdi på en enkel måde, og her har vi alle en kæmpe opgave i forhold til at sikre enkle, gode og robuste rapporteringskrav – også for bæredygtighedsrapporteringen, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.                

ChemoMetec og DS Norden får diplomer for gode årsrapporter for Small og Mid-cap-segmentet
De eftertragtede diplomer for en bemærkelsesværdigt god årsrapport fra Small og Mid-cap-selskaber blev hentet hjem af ChemoMetec og DS Norden.

ChemoMetec udmærker sig ved at være åben og informativ om udviklingen i året, herunder at selskabet til trods for negativ indvirkning af covid-19 viser en væsentlig vækst. ChemoMetec giver også meget interessante oplysninger om produktionen af selskabets produkter, herunder hvad der udføres af underleverandører.

I DS Nordens rapport er der en rigtig god sammenhæng mellem ledelsesberetningen og strategi, væsentlige trends, forretningsmodel, value drivers, fokusområder og risk management.

I 2019 offentliggjorde DS Norden en CSR- (Corporate Social Responsibility) strategi. Hovedfokus er klima & miljø, selskabets ansatte og anti-korruption. Rapporteringen indeholder en udførlig beskrivelse af strategien linket op til FN´s verdensmål, de udførte handlinger i 2020 samt de planlagte mål og aktiviteter i de kommende år.

Derudover er der en fin oversigt over ”Sustainability risks”, ligesom der er relevante CSR-nøgletal i hoved- og nøgletalsoversigt. Blandt selskabets mål er, at DS Norden skal være klimaneutral i 2050. Informationerne underbygger, at DS Norden ser CSR som et integreret led i selskabets virksomhed.

FAKTA OM ÅRSRAPPORTPRISEN

Årsrapportprisen gives til virksomheder, hvis årsrapporter udmærker sig og tjener som inspiration for andre. Der uddeles i år én hovedpris og to diplomer for en god årsrapport fra fremhævelsesværdige årsrapporter fra selskaber i Small og Mid-cap-segmentet.

Årsrapportprisen er blevet uddelt i over 40 år. Siden 2012 er det FSR – danske revisorer og DI, der har stået for uddelingen.
 

Vindere 2021
Hovedprisen: Carlsberg (øvrige nominerede: Arla og Mærsk)

Small og Mid-cap-prisen: ChemoMetec og DS Norden
 

Om Dommerkomitéen
Dommerkomitéen består af repræsentanter for regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere, akademikere og revisorer. Dommerkomitéens medlemmer er:

 

 • Carsten Just Andersen, Director Consolidation & External Reporting, ARLA
 • Carsten Krogholt Hansen, Associate Professor, CBS
 • Henrik Grønnegaard, statsaut. revisor, Director, Deloitte, samt medlem af Regnskabsudvalget, FSR – danske revisorer
 • Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank
 • Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri
 • Michael West Hybholt, Aktieanalytiker, MWH Equity Intelligence
 • Per Gunslev, formand for Regnskabsrådet nedsat af Erhvervsstyrelsen
 • Pernille Benborg, ISS
 • Søren Kok Olsen, Partner, EY, medlem af EFRAG Board
 • Tina Aggerholm, Expert Financial Reporting
 • Torben Johansen, statsaut. revisor, Partner, BDO, samt formand for Regnskabsudvalget, FSR – danske revisorer

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber