11. juni 2020

Corona FSR mener Historisk

Corona-krisen medfører travlhed i branchen – også i FSR’s sekretariat

Foreningen har ligesom medlemmerne haft travlt med corona-relaterede aktiviteter – og har det fortsat. Vi bringer her fakta om FSR’s corona-relaterede aktiviteter frem til 31. maj 2020.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Foreningens medlemmer har siden medio marts, hvor corona-pandemien ramte Danmark, haft utrolig travlt med at hjælpe landets virksomheder. Her i FSR – danske revisorers sekretariat (herefter ”sekretariatet”) stod det hurtigt klart, at der var behov for at yde en ekstraordinær indsats for at hjælpe medlemmerne med at håndtere de store udfordringer, som fulgte af krisen. Det var især Folketingets beslutning om at kræve en revisorerklæring på nogle af hjælpepakkerne som grundlag for, at pengene kommer til udbetaling. Endvidere er det op til virksomhederne selv at søge kompensation, og for manges vedkommende betød det en henvendelse til deres revisor om hjælp.

Krisens styrke og akutte karakter betød også, at lovgivningen blev hastebehandlet, og at vejledninger og bekendtgørelser efterlod flere spørgsmål end svar. Foreningen har derfor fra start af sat alle faglige relevante ressourcer ind på at klæde medlemmerne bedst muligt på til at håndtere de mange ekstra opgaver, som branchen er blevet pålagt. Vi er klar over, at der stadigvæk udestår mange svar, men vi har en god dialog med myndighederne herom.

Nedenfor bringer vi en række fakta, som belyser sekretariatets corona-relaterede aktivitet i perioden medio marts til 31. maj 2020:

  • 1.550 medlemshenvendelser inkl. 192 besvarede spørgsmål/svar og 81 ubesvarede spørgsmål
  • 189 corona-nyheder og 39 udsendte corona-nyhedsbreve
  • 120% flere visninger på fsr.dk (mod samme periode i 2019)
  • 9 publicerede fakta-ark
  • 3 corona-specifikke værktøjer udviklet og stillet til rådighed
  • 4 afholdte webinarer
  • 25 planlagte kurser med corona-indhold

Derudover har sekretariatet – i tæt samarbejde med særligt REVU og REGU, men også andre medarbejdere i medlemsvirksomhederne – kommenteret bekendtgørelser og vejledninger til hjælpepakkerne administreret af Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt Skatteforvaltningen, ligesom vi har været dybt involveret i formuleringen af de skabeloner til revisorerklæringer, som myndighederne har offentliggjort. Vi har også haft en tæt dialog med mange brancheorganisationer.

Daglig kontakt til myndighederne
Der har under hele krisen været en tæt dialog mellem myndighederne og sekretariatet om håndteringen af hjælpepakkerne og revisorbranchens involvering. På møderne har vi bidraget til at kvalificere bekendtgørelser og vejledninger og samtidig forsøgt at afklare spørgsmål og undgå tvivl om hjælpepakkernes rækkevidde og karakter.

Vi har i dag faste ugentlige dialogmøder med myndighederne, hvor vi stiller spørgsmål og hjælper myndighederne med afklaringer vedrørende regnskab, revision og selskabsret relateret til hjælpepakkerne.

>1.500 medlemshenvendelser
Siden starten af marts har sekretariatet besvaret mere end 1.500 henvendelser fra medlemmer om fortolkning af hjælpepakkerne og den tilstødende regulering. Der er udsendt 39 nyhedsbreve med 189 nyheder med information om værktøjer, faglige opdateringer, spørgsmål/svar og praktisk hjælp. Det er i gennemsnit et nyhedsbrev hver anden dag og mere end to nyheder dagligt. Dertil kommer de mange skabeloner til revisorerklæringer, afholdte webinarer med mere end 500 deltagere, fakta-ark og meget andet medlemsservice, der har bidraget til at klæde foreningens medlemmer på. Medlemmer er altid velkomne til at kontakte vores faglig hotline med spørgsmål.

Aktiviteterne fortsætter, herunder kurser og podcasts i efteråret
Foreningens indsats er langt fra slut nu – vi bringer her alene en status pr. 31. maj 2020.

Vi er klar over, at medlemmerne har travlt med hjælpepakkerne, men efterdønningerne af corona-krisen forventes at vare ved i lang tid fremover. Af samme grund har sekretariatet indtil videre planlagt 25 kurser og podcasts, der sætter spot på aktuelle regler og problemstillinger i kølvandet på corona-krisen. Kurser og podcasts forventes at blive afviklet fra juni og resten af 2020.

Vi har også fortsat mange spørgsmål i faglig hotline, dialogmøder med myndighederne og behov for kvalificering af opdatering af bekendtgørelser mv. Der udestår blandt andet også hele kontrol- og efterreguleringsdelene af de mange hjælpepakker.

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber