10. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Vækstfonden

COVID-19 Investorlån

COVID-19 investorlån er målrettet virksomheder, som er ramt af COVID-19-krisen. Lånet har åbent for ansøgninger.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148COVID-19 investorlån er målrettet virksomheder, som er ramt af COVID-19-krisen. Målgruppen er ikke fast defineret, men det kan ifølge Vækstfonden være virksomheder, som har tabt omsætning, investoren/investorerne har trukket tilsagn tilbage, forsinket kapitalrejsning eller i form af forsinket nysalg.

Formålet

Formålet med Investorlånet er at sikre driften af virksomheden 12 måneder frem.

COVID-19 Investorlån skal afhjælpe udfordringer vedr. driftsfinansiering af faste omkostninger, primært målrettet løn- og huslejeomkostninger, tabt omsætning og forsinket nysalg som følge af COVID-19.

Lånet dækker likviditetsunderskud fra 1. marts 2020 og de kommende 12 måneder frem.

Lånet er i følge Vækstfonden egnet til virksomheder, som har et vækstpotentiale, men som pga. af branche, alder, højt cash-burn mv. ikke er egnet til lånefinansiering via bank.

Der er tale om et akut ”nødlån” i forbindelse med COVID-19 

Lånestørrelse

Investorlånet er på mellem 1 og 5,95 mio. kr.

Medfinansiering

Der er krav om matchinggrad fra andre investorer i form af dokumenteret indskud i perioden 1. marts 2019 - 1. marts 2020 og/eller nyt indskud samtidig med udbetaling af Investorlånet.

Gearingen beror i følge Vækstfonden på endelig kreditvurdering.

Pris og andre lånevilkår

Løbetiden er op til 6 år

Vækstfonden tager en stiftelsesprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet (dog minimum 10.000 kr.)

Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 pct.

Derudover er der en upside på 5 procent til Vækstfonden hvis 25 procent af virksomheden sælges. Upsiden beregnes som 5 procent af værditilvæksten, dog max 20 procent af hovedstolen.

Se Vækstfondens standardvilkår og priser her

Kriterier / ingen lån til kriseramte virksomheder 

Det er et krav, at selskabet skal være ramt af enten tabt omsætning, investorer som har trukket tilsagn tilbage, forsinket eller ændret kapitalrejsningsstrategi eller forsinket nysalg som følge af COVID-19

Vækstfonden må ikke yde Investorlån til virksomheder, der er kriseramte pr. 31. december 2019 jf. EU's definition.

Hvis ansøgende selskab har tabt halvdelen af selskabskapitalen pr. 31. december 2019, kan selskabet opnå et Investorlån, såfremt selskabet efterfølgende - og senest ved underskrift på låneaftalen - har reetableret egenkapitalen således, at den udgør minimum halvdelen af selskabskapitalen.

Det betyder at virksomheder under tre år, det vil sige stiftet 1. januar 2017 eller senere ikke må være under konkursbehandlinger, og at virksomheder der er stiftet d. 31. december 2016 eller tidligere ikke må have tabt mere end 50 procent af den tegnede kapital.

Virksomheder, der er stiftet før 31. december 2016 skal derfor uploade deres årsregnskab for 2019, hvor det fremgår at den ikke er "kriseramt" jf. ovenstående.

Vækstfonden oplyser, at der ingen krav er om erklæringstype på årsregnskabet.  

Hvis virksomheden ikke har aflagt årsregnskab for 2019 skal en godkendt uafhængig revisor udarbejde en erklæring hvor revisor konkluderer, at mindst 50 procent af den tegnede kapital er tilstede i virksomheden pr. balancedagen for 2019. 

Nedenstående grafik er udarbejdet af Vækstfonden, som illustration af, hvornår en virksomhed er kriseramt jf. EU's definition.

Kriseramt virksomhed

 

 

 

 

Ansøgning

Virksomheden søger selv om et COVID-19 Investorlån via Vækstfondens kundeportal.

Virksomheden skal i ansøgningsprocessen blandt andet svare på nogle spørgsmål om virksomheden, herunder oplyse, hvordan COVID-19-krisen har påvirket virksomheden.

Virksomheden skal uploade følgende dokumenter:

* Saldobalance/perioderegnskab ÅTD inkl. balancetal (gerne månedsopdelt)

* Opdateret budget 2020. Budgettet skal indeholde mindst 12 måneders drift fra ansøgningsmåneden.

* Seneste pitchdeck

* Relevante KPI´er/nøgletal

Vækstfonden stiller ikke specifikke krav til hvilke KPI'er/nøgletal, der skal oplyses samt for hvilken periode, de skal oplyses. I følge Vækstfonden er det de KPI'er/nøgletal, som virksomheden mener giver mening i forhold til deres individuelle virksomhed. Som eksempel nævner Vækstfonden at der er stor forskel på tech-virksomheder og øvrige virksomheder. 

Se oversigt over ansøgningsprocessen samt oplysninger der kræves her [Link til pdf-fil. Oversigt over ansøgningsproces er downloadet fra Vækstfondens kundeportal d. 10. maj 2020. Det er samme proces som for Startlån]

I følge Vækstfonden er det ikke et krav, at alle felter i ansøgningsskemaet udfyldes. Hvis der er enkelte oplysninger virksomheden er usikker på, vil de blive behandlet på det efterfølgende møde med Vækstfonden.

Hjælpematerialer fra Vækstfonden

På Vækstfonden findes endvidere en række hjælpematerialer:

* kundetemplate - COVID-19, som hjælper virksomheden med forberedelsen til ansøgning i Vækstfondens kundeportal

* Skabelon til opstilling af regnskabs- og budgettal

Tidshorisont behandling af låneansøgning

Vækstfonden afholder inden for en uge møde med virksomhedens ledelse efter udtømmende ansøgningsmateriale er modtager.

Vækstfonden foretager herefter kreditvurdering og behandler låneansøgningen.

Virksomheden kan forvente at modtage tilsagn eller afslag indenfor 2-3 dage efter ovenstående møde er afholdt. 

Vækstfonden forventer at der gå cirka to uger fra første møde er afholdt  til der kan foretages udbetaling af lånet, hvis der gives tilsagn.

Rammebevilling

Vækstfondens bevilling til COVID-19 Investorlån er en såkaldt rammebevilling, hvorfor det er først-til-mølle i forhold til at opnå lån i forhold til den bevilling Vækstfonden har fået stillet til rådighed. 

Læs mere

Læs Vækstfondens FAQ om Startlån og Investorlån her
(Link tilføjet d. 11. maj 2020)

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside om Investorlån og deres øvrige muligheder for at hjælpe COVID-19-ramte virksomheder eller se en sammenligning af alle Vækstfondens finansieringsmuligheder her (pdf-fil).

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber