17. juli 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

COVID19: Regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser

Læs FSR - danske revisors notat om relevante regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser afledt af COVID19-situationen. Notatet indeholder eksempler på formuleringer i regnskabet, overvejelser om revisionsmæssige påvirkninger, revisors erklæring (modifikation), going concern, revisionsområder, regnskabsposter, risici mv. som kræver særlig opmærksomhed.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Senest opdateret: 17. juli 2020 – ajourføring samt tilføjelse af links til diverse henvisninger.

Opdateret: Marts 2020 – tilføjet eksempler på konkrete formuleringer i årsrapporter (dokumentets bilag 1) samt artikel fra ICAEW med detaljerede overvejelser om lagerkontrol under COVID19 (dokumentets bilag 3).

Oprindelig datering: 19. marts 2020


 
Hent notatet.

I forlængelse af spredningen af COVID19 og myndighedernes omfattende tiltag, er det nødvendigt at overveje indvirkningen på virksomhedernes regnskaber. Den nuværende situation har mange paralleller til finanskrisen, og derfor er virksomhederne og revisorerne nødt til at gøre en række af de samme overvejelser.

notatet fra FSR – danske revisorer henledes opmærksomheden på en række relevante regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser – herunder også emner som alternative revisionshandlinger, kommunikation med kunderne, going concern, revisors erklæringer samt en lang række eksempler på revisionsmæssige områder, der kræver særlig opmærksomhed som følge af COVID19.

Notatet indeholder også COVID19-specifikke eksempler på formuleringer, som kan anvendes i regnskabet, ledelsesberetningen og påtegningen.

Vi anbefaler medlemmerne at gå i dialog med kunderne om forhold som eksempelvis: 

  1. forventninger til oplysningsniveauet i regnskabet mht. COVID19-risici og påvirkningen i øvrigt
  2. øverste ledelse skal have forståelse for revisors behov for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for konklusionen, hvilket i disse tider alt andet lige vil tage længere tid end "normalt" som følge af ændringerne i omstændighederne, herunder de væsentlige genovervejelser og tilpasninger i revisionen, som vi har eksemplificeret ovenfor
  3. evt. modifikation af revisionspåtegningen, som i visse situationer vil kunne ses, før statusrevisionen afsluttes, samt
  4. tidsplan i øvrigt, herunder også evt. behov for at genoverveje regnskabets offentliggørelsestidspunkt af hensyn til at opnå så stor afklaring som muligt og dermed aflægge det mest retvisende regnskab. 

Foreningens medlemmer opfordres til at rette henvendelse til sekretariatet om: 

  • relevante alternative revisionshandlinger eller særlige udfordringer, man måtte være i som følge af COVID19, samt
  • COVID19-specifikke eksempler på formuleringer i regnskabet, ledelsesberetningen eller revisionspåtegningen

Det er med til at muliggøre, at vi som branche leverer den bedst mulige ydelse i en vanskelig tid. Henvendelse bedes rettet til fagchef Thomas Krath Jørgensen.

IAASB har ultimo marts 2019 udgivet et kort notat med illustration om revisionsmæssige overvejelser som følge af ændringer efter coronavirus. Dette kan læses som supplement til FSR – danske revisorers notat.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber