09. marts 2010

Revision Offentlig sektor - Offentlig revision - CSR

CSR-oplysninger i skoleregnskaber

Undervisningsministeriet har oplyst til FSR's Offentligt Udvalg, at der ikke skal afgives CSR-oplysninger i skoleregnskaber. Se begrundelsen her samt hvordan du kan oplyse om det i regnskabet.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I henhold til regnskabsbekendtgørelserne for regulerede skoler aflægges årsrapporten efter bestemmelser for store klasse C virksomheder jf. årsregnskabsloven (ÅRL).

Dette indebærer, at skolerne skal redegøre for samfundsansvar jf. ÅRL § 99 a.

Undervisningsministeriet har oplyst til Revisornetværket, at skolerne ikke skal afgive disse oplysninger, hvorfor de med henvisning til mødereferat fra revisornetværksmødet af den 17. december 2009 (pkt. 11) har givet officiel fritagelse for, at skoler skal afgive CSR-oplysninger i ledelsesberetningen.

Dette er samtidig en fritagelse til revisorerne for at udarbejde en modificeret påtegning i skolens årsregnskab om manglende CSR-oplysninger i ledelsesberetningen.

Der vil jf. ministeriet ikke pt. blive udstedt ændringer i regnskabsbekendtgørelsen.

Eventuelt kan der er i skolernes årsrapport - under anvendt regnskabspraksis - henvises til referatet fra mødet i revisornetværket.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu