02. december 2014

Revision Etik og uafhængighed - Etiske regler Historisk

Diskussionsoplæg fra IESBA om strukturen i Etiske regler

IESBA har udsendt et diskussionsoplæg i høring om forbedring af strukturen i de Etiske regler. De væsentligste diskussionspunkter, der rejses, er, om de etiske regler skal underkastes samme ”clarificeringsproces”, som ISA’erne gennemløb tidligere, og om denne struktur i givet fald skal gennemføres på kapitelniveau i Coden. Hertil rejses der spørgsmål om sprogbrugen i Coden, tydeliggørelse af ”ansvarssubjekter” samt om Coden i elektronisk form.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu