12. december 2019

Revision Dilemmaer - Månedens dilemma

En klient på anklagebænken tiltalt for mandatsvig – opfølgning på decembers dilemma

I sager, hvor klienter ender på anklagebænken tiltalt for økonomisk kriminalitet, indkaldes en tidligere revisor ofte som vidne. Dette er tilfældet her, hvor en direktør/ejer hos en klient er tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at få sit selskab til at betale for private udgifter ved gennemgribende renoveringer af to privatejede sommerhuse. 79 respondenter svarede, hvilket vi takker for.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDilemmaet i december måned havde følgende ordlyd:

 

En af dine tidligere revisionsklienter sidder på anklagebænken for at have begået mandatsvig over for det konkursramte entreprenørselskab, som han tidligere var ejer af og direktør for. Det angivelige mandatsvig kan henføres til, at selskabet har betalt for gennemgribende istandsættelser af to sommerhuse, som han ejer personligt.

Politiet har indkaldt dig som vidne i sagen, der verserer ved byretten.

De 79 respondenter valgte blandt de mulige reaktioner som vist nedenfor:
 

1. Du afviser indkaldelsen skriftligt under henvisning til din tavshedspligt.  0
2. Du konfererer med en advokat for at få klarlagt dine reaktionsmuligheder.  36
3. Du sætter dig i vidneskranken og svarer på alle spørgsmål.  1
4. Du sætter dig i vidneskranken og henviser til din tavshedspligt. Derved overlader du det til domstolen at afgøre, om du skal vidneudelukkes af hensyn til den anklagedes forhold, eller kan vidnefritages under henvisning til risikoen for at blive selvinkriminerende.   41
5. Du sætter dig i vidneskranken og svarer på spørgsmål, der ikke indebærer risici for, at du og/eller din revisionsvirksomhed kunne blive indblandet i sagen.  1

Det fremgår klart, at to reaktioner dominerer. Disse er begge fuldt forsvarlige.

Svarmulighed nr. 2, der foretrækkes af 36 respondenter, er den lidt forsigtige, hvor reaktionsmulighederne konfereres med en advokat. Som sagen er beskrevet, er det bestemt hensigtsmæssigt at indhente rådgivning om risikoen for at blive selvinkriminerende, og dermed om muligheden for og hensigtsmæssigheden af at forelægge domstolen eventuelle årsager til, at revisor (delvist) bør vidnefritages.

Svarmulighed nr. 4 foretrækkes af 41 respondenter. Her ender det ofte i praksis: Revisor har vidnepligt, medmindre domstolen tager argumenter om vidneudelukkelse af hensynet til den sigtede eller om vidnefritagelse af hensynet til revisor til efterretning. Det første er mindre sandsynligt i en straffesag, og berettigede ønsker om fortrolighed vedrørende forretningshemmeligheder kan i øvrigt imødekommes ved udstedelse af referatforbud eller ved at lukke dørene.

Svarmulighed nr. 3, som en respondent har foretrukket, forekommer lidt risikabel i forhold til risikoen for at blive selvinkriminerende. Svarmulighed nr. 5, som en anden respondent har valgt, forudsætter skyldig hensyntagen til, at det er domstolen, og ikke revisor, der skal tage stilling til eventuelle begrænsninger som følge af risikoen for selvinkriminering og dermed til begrundelsen for en eventuel vidnefritagelse.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu