Revision Eksterne bekræftelser December 2010

Engagementsforespørgsel - Realkreditrådet

Til brug for bekræftelse af klienters mellemværender etc. med realkreditinstitutter kan vedlagte engagementsforespørgsel anvendes.