15. september 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

Erhvervsstyrelsen gennemfører nu virtuelle kontrolbesøg

Erhvervsstyrelsen forstår medlemmernes bekymring om fysiske kontrolbesøg i COVID-19-situationen og ser positivt på FSR – danske revisorers forslag om virtuel kontrol.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Vi har modtaget henvendelser fra medlemmer, som er utrygge ved, at Erhvervsstyrelsen gennemfører fysiske kontrolbesøg i COVID-19-situationen. Det gælder fx tilsynsbesøg i medfør af hvidvasklovens § 57, stk. 1. 

Vi har derfor været i dialog med Erhvervsstyrelsen.
 

Kontrolbesøg kan gennemføres virtuelt, men aflyses ikke

Erhvervsstyrelsens kontrolbesøg hos revisionsvirksomhederne, er ikke begrænset af COVID-19-restriktioner, og derfor bliver de som udgangspunkt gennemført som fysiske besøg.

Erhvervsstyrelsen ser dog positivt på vores forslag om virtuelle kontrolbesøg – fx hvis et medlem er i risikogruppen i forhold til COVID-19.

Bemærk i denne sammenhæng, at der ikke er tale om at aflyse eller udskyde kontrolbesøgene, men alene at man ændrer fra fysisk til virtuel gennemførelse.
 

Størst udbytte af fysiske kontrolbesøg

Erhvervsstyrelsen vurderer dog, at virksomhederne selv vil få mere ud af fysiske kontrolbesøg. Det gælder særligt i forhold til vejledning og det skal medlemmerne være opmærksomme.
 

Kontakt Erhvervsstyrelsen og aftal nærmere

Erhvervsstyrelsen oplyser, at medlemmer kan kontakte deres sagsbehandler og aftale nærmere i forhold til besøget.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber