22. juni 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse med leder i/ejer af revisionsklient

Revisor kan ikke lede eller eje selskaber sammen med personer, der indgår i ledelsen og/eller ejerkredsen i andre selskaber, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder ikke inden for revisors normale virksomhed at eje kapitalandele eller indgå i ledelsen af selskaber, der ikke er revisionsvirksomheder. Standardbøden på 100.000 kr. falder prompte, når der ikke er formildende eller skærpende omstændigheder.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 39-2019 blev indbragt den 18. november 2019 i forlængelse af en registerundersøgelse med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1. Kendelsen i form af en standardbøde på 100.000 kr. blev afsagt den 21. april 2020.

Klagen mod revisor udsprang af forretningsmæssige forbindelser med en revisionsklient uden for revisors normale virksomhed. Dermed var kriterierne for tilladelige forretningsmæssige forbindelser i uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, ikke opfyldt. Sådanne forbindelser skal samtidigt leve op til tre kriterier: De skal være på armslængde vilkår, samt være ikke-væsentlige og ligge inden for normal virksomhed for begge parter.

Revisor havde revideret og afgivet revisionspåtegning på et regnskab for et anpartsselskab den 18. maj 2018. Revisor havde en forretningsmæssig forbindelse med anpartsselskabets direktør, der også var eneejer af selskabet. Direktøren var ”den anden person” i sagen.

Den forretningsmæssige forbindelse forelå i et aktieselskab, hvor den ”anden person” havde været formand for bestyrelsen siden den 3. maj 2010, mens revisor var medlem af bestyrelsen i perioden 3. maj 2010 indtil den 1. april 2019.

Hertil var anpartsselskabet, hvis regnskab revisor reviderede, legal ejer og besad stemmerettigheder med 33,33-49,99 % i aktieselskabet. Revisor var igennem sit holdingselskab legal ejer og besad stemmerettigheder med 15-19,99 % i aktieselskabet. Holdingselskabet ejede også 100 % af den revisionsvirksomhed, som revisionspåtegningen var afgivet igennem.

I sin begrundelse for kendelsen fremhævede Revisornævnet, at den forretningsmæssige forbindelse lå uden for parternes normale virksomhed. Revisors normale virksomhed anførte nævnet som at foretage revision og afgive erklæringer i henhold til revisorlovens § 1, stk. 2.

Sag nr. 39-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu