29. juni 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed - Bøder over 100000

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – vurderingsberetning ved omdannelse af revisors eget IVS til ApS

Revisor kan naturligvis aldrig afgive erklæringer med sikkerhed om selskaber, som revisor selv dominerer som ejer og/eller ledelse. I en sag om en vurderingsberetning om revisors eget selskabs omdannelse fra IVS til ApS tillægges dette skærpende virkning. Bøden forhøjes fra de sædvanlige 100.000 kr. ved uafhængighedsforseelser til 150.000 kr.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 23-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 28. august 2019. Kendelsen i form af en skærpet bøde på 150.000 kr. blev afsagt den 21. april 2020.

Klagen havde baggrund i en undersøgelse, som Erhvervsstyrelsen havde gennemført med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1. Styrelsen havde udsendt høringsskrivelser den 11. februar og 25. juni 2019, som revisor havde svaret på den 11. marts og 9. august 2019. Den 28. august havde Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse om indbringelse af sagen.

Klagen vedrørte en vurderingsberetning, som revisor havde afgivet den 20. juni 2017 om sit eget 100 % ejede og ledede selskabs omdannelse fra IVS til ApS. Revisor drev sin enkeltmands-revisionsvirksomhed igennem selskabet. Dette var en indlysende overtrædelse af uafhængigheds-reglerne.

Revisornævnet anså selvrevisionen som en skærpende omstændighed på den pågældende baggrund. Den faldt i samme kategori som krydsrevision. Hertil havde en bøde på 50.000 kr. i en tidligere kendelse af 22. juli 2015 gentagelsesvirkning, idet den også omhandlede afgivelse af en vurderings-beretning.

På den baggrund udmåltes bøden til 150.000 kr. og ikke som efter nævnets praksis til 100.000 kr., når der ikke foreligger særlige formildende eller som her skærpende omstændigheder.

Revisor erkendte forholdet. Der kunne ikke tages hensyn til revisors anførelse af, at der var rigelig dækning for anpartskapitalen i værdierne i selskabet.

Sag nr. 23-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu