10. juni 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelser fører til sager om revisors uafhængighed

For tiden dukker der en række sager om revisors uafhængighed op i Revisornævnet, hvor baggrunden er skrivebordsundersøgelser i Erhvervsstyrelsen af relationer mellem registrerede oplysninger om selskabers ejer- og ledelsesforhold samt revisorregistreringer. De sager, der hidtil har været offentliggjort, har resulteret i standardbøder på 100.000 kr. eller mere.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxMed hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1, gennemfører Erhvervsstyrelsen bl.a. undersøgelser af revisors uafhængighed. Undersøgelserne kan gennemføres fra skrivebordet ved opslag i virk.dk om selskabers ejere og ledelse sammenholdt med revisorregisterets oplysninger om revisorer.

Dette har allerede nu givet sig udslag i en række afgørelser i Revisornævnet, hvor det typiske udfald er en standardbøde på 100.000 ved førstegangsovertrædelser af uafhængighedsreglerne, hvor der hverken foreligger lempende eller skærpende omstændigheder.

I en serie kommende nyheder vil vi præsentere sager, hvor:

 • En leder i en revisionsklients virksomhed indgår i revisionsfirmaets ledelse sammen med revisor
 • Revisor har fælleseje og -ledelse i andre virksomheder sammen med en leder hos en revisionsklient
 • Revisor har fælleseje og -ledelse i andre virksomheder sammen med en leder i/ejer af en revisionsklient
 • Der foreligger afledte trusler som ovenfor i en mindre revisionsvirksomhed
 • Revisor afgiver erklæringer med sikkerhed om egne forhold, såsom en vurderingsberetning ved omdannelse af sit eget IVS til ApS.

Sanktionen i de første fire tilfælde var en standardbøde på 100.000 kr. Erklæring om revisors eget selskab i det femte forhold var en omstændighed, der skærpede bødesanktionen til 150.000 kr.

Vær opmærksom på, at:

 • Klienters ejere/ledere ikke kan være ejere/ledere i din revisionsvirksomhed
 • Du ikke kan have fælles ejerskab i andre selskaber sammen med ledelsesmedlemmer og/eller ejere i selskaber, hvor du afgiver erklæringer med sikkerhed
 • Dine kolleger ikke kan have fælles ejerskab i andre selskaber med ledelsesmedlemmer og/eller ejere i selskaber, hvor du afgiver erklæringer med sikkerhed, når du er tilknyttet en mindre revisionsvirksomhed med få partnere
 • Du ikke kan indgå i andre selskabers ledelse sammen med ledelsesmedlemmer og/eller ejere i selskaber, hvor du afgiver erklæringer med sikkerhed
 • Dine kolleger ikke kan indgå i andre selskabers ledelse sammen med ledelsesmedlemmer og/eller ejere i selskaber, hvor du afgiver erklæringer med sikkerhed, når du er tilknyttet en mindre revisionsvirksomhed med få partnere
 • Du selvfølgelig ikke kan afgive erklæringer med sikkerhed om egne forhold.

Før revisorloven 2003 var der bestemmelser om generel uafhængighed: Revisor måtte kun afgive erklæringer og rådgive på tilgrænsende områder.

Dette gælder ikke mere; men det, revisor foretager sig uden for revisorloven, skal altid vurderes konkret, når revisor afgiver erklæring med sikkerhed inden for revisorloven.

Så lad dig ikke friste (eller mobbe?) af erklæringskunder, der gerne vil have dig med i ledelsen i andre selskaber eller i fælles investeringsprojekter. Og tænk jer rigtigt godt om i din revisionsvirksomhed, hvis de gerne vil have dine kolleger med.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu