28. juni 2018

Revision Kvalitet - Resultat og redegørelse

Erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrollen 2018 er offentliggjort

De nye retningslinjer har ændringer, som skal styrke den risikobaserede kontrol og gøre kontrollen mere effektiv i forhold til tidsforbruget, hvilket FSR – danske revisorer hilser velkommen.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Retningslinjerne for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder er nu offentliggjort.

I forhold til sidste års retningslinjer er der først og fremmest foretaget ændringer i forhold til udvælgelseskriterier, mere fokus på væsentlige og risikofyldte områder, rating af enkeltobservationer i PIE-revisionsvirksomheder, f.eks. undladelser, og dokumentation for dialogen mellem kontrollant og den kontrollerede revisionsvirksomhed.

  • Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kontrol (ikke-PIE). Der udtages nu en såkaldt kontrolgruppe, hvor de udtagne virksomheder ikke har scoret højt i risikomodellen. Formålet er dels at skabe mere åbenhed om modellen, dels at teste modellen.

  • Udvælgelseskriterier. Erhvervsstyrelsen sender en prioriteret liste med op til 20 erklæringsopgaver til kontrollanten. Kontrollanten skal anvende listen ved sin udtagelse af erklæringsopgaver til enkeltsagskontrollen. ”Konkurssager” er ikke længere et direkte udvælgelseskriterie, men indgår i risikoanalysen over enkeltsager. ”Koncernsager” skal kun udvælges, såfremt der er gjort brug af komponentrevisors arbejde, men koncernrevisioner indgår i Erhvervsstyrelsens risikoanalyse over enkeltsager.

  • Mere fokus på væsentlige og risikofyldte områder. Ved kontrollen skal kontrollanten udvælge 2-5 af de mest væsentlige og risikofyldte områder, som kontrollanten skal have fokus på ved gennemgangen. Udvælgelsen skal ske ud fra en konkret vurdering i forhold til sagens art og omfang, og med udgangspunkt i den af revisor foretagne planlægning.

  • Dialog mellem kvalitetskontrollanten og de kontrollerede. For at formindske tidsforbruget er der gennemført en sanering i antallet af bilag, som kvalitetskontrollanten skal udfylde.

  • Issue-trackeren udgår ved kontroller i ikke-PIE revisionsvirksomheder for at undgå gentagelser. Det sikres fortsat via arbejdsprogrammet, at eventuelle observationer beskrives af kontrollanten, og der gives den underskrivende revisor mulighed for at beskrive yderligere materiale eller oplysninger af relevans for gennemgangen af erklæringsopgaven.

Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at man vil se på sammensætningen af kontrollantteam, således at det fra 2019 ikke længere er et krav, at alle i det af kvalitetskontrollanten sammensatte team skal være godkendte revisorer.

Hvis din virksomhed er udtaget til kvalitetskontrol, har FSR – danske revisor en række tilbud, som du kan benytte dig af. Du kan læse mere om disse tilbud i vores nyhed: Kom godt igennem kvalitetskontrollen. Heri er også links til de relevante kurser.

Til sidst vil FSR – danske revisorer kvittere for den åbne og konstruktive dialog, som Erhvervsstyrelsen har taget initiativ til i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne for 2018.

Retningslinjerne for kvalitetskontrollen findes her  

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu