10. maj 2017

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Erhvervsstyrelsens tilsyn viser, at revisionsvirksomhederne leverer bedre kvalitet

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin redegørelse for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder. I redegørelsen indgår resultatet af kvalitetskontrollen 2015, som viser en positiv udvikling. Færre revisionsvirksomheder og færre revisorer end tidligere fået en bemærkning eller sanktion som følge af kvalitetskontrollen.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Antallet af revisionsvirksomheder, hvor kvalitetskontrollen afsluttes uden bemærkninger er steget fra 75% i 2014 til 85% i 2015. Det vil med andre ord sige, at hvor kun hver fjerde kontrolleret revisionsvirksomhed fik bemærkninger i 2014, er det i 2015 faldet yderligere og nu er det kun hver 6 revisionsvirksomhed, som fik bemærkninger. Endvidere er antallet af revisionsvirksomheder, som blev indbragt for Revisornævnet, faldet markant fra 12 til 2 virksomheder.

Det fremgår videre af redegørelsen, at der er sket en klar forbedring i kvalitetskontrollen af revisorerne for 2015, idet 73 % af de kontrollerede revisorer er kommet igennem kvalitetskontrollen uden bemærkninger, hvor dette var 59% i 2014. Og hvor næsten hver fjerde kontrollerede revisor i 2014 blev indbragt for Revisornævnet, er antallet i 2015 faldet til hver tyvende.

FSR – danske revisorers formand Jens Otto Damgaard udtaler i den forbindelse:

”Det er med tilfredshed, at vi kan konstatere denne forbedring af kvaliteten i revisorbranchen. I 2013 vedtog FSR – danske revisorer en 17 punkts plan ”Styrket kvalitet i revisorbranchen”, hvor vi bl.a. definerede, hvordan foreningen kan hjælpe medlemmerne til at forbedre kvaliteten, ligesom medlemmerne skal opfylde en række nye krav i forhold til kvalitet. Nu ser vi igen klare og tydelige tegn på, at planen samt revisionsvirksomhedernes og revisorernes store indsatser og investering får kvaliteten til at gå i den rigtige retning.”

Ud fra FSR – danske revisorers egen opgørelse af resultaterne af kvalitetskontrollen kan det konstateres, at en stor del af de kontrollerede revisionsvirksomheder og revisorer, der får en reaktion/sanktion fra Erhvervsstyrelsen, ikke er medlemmer af FSR – danske revisorer.

Redegørelsen er i forhold til tidligere redegørelser mere beskrivende i forhold til, hvilke fejl og mangler, der er fundet i de kontrollerede sager. Redegørelsen indeholder også resultaterne af Undersøgelsesinstituttet ligesom den beskriver Erhvervsstyrelsen nye strategi på revisortilsynsområdet.

Jens Otto Damgaard bemærker afslutningsvist til dette:

”Det er rigtigt positivt, at Erhvervsstyrelsen nu på baggrund af 2016 revisorloven indleder en mere helhedsorienteret tilgang til tilsynet med revisorerne, hvor der også fokuseres på arten af fejlene samt deres samfundsmæssige betydning og ikke kun på antallet. Vi glæder os over den nye tilgang med fokus på vejledning og fremadrettede handlingsplaner og risikobaseret udtagelse. Man skal dog være opmærksom på, at den risikobaserede udtagelse fremover vil betyde, , at  der må forventes flere fejl i de udtagne sager, hvis den risikobaserede udtagelse virker.”

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu