07. februar 2020

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Vejledninger

Erhvervsstyrelsens vejledning i version 2.0 om uoverensstemmelser i CVR-registret

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt ”Vejledning om indberetning af reelle ejere” i version 2.0 af 5. februar 2020, der erstatter version 1.0. Vejledningen omhandler indberetning af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere, herunder hvad, hvem og hvor der skal indberettes. Vejledningen omfatter især en pragmatisk ændring, som vi hilser velkommen: Klienten kan hurtigst muligt udbedre uoverensstemmelsen og dermed afværge en indberetning.


Vejledningen i version 1.0 udsendtes 20. december 2019, og kravet trådte i kraft den 10. januar 2020, jf. vores nyhed om version 1.0 her.   

Den opdaterede vejledning udmærker sig først og fremmest ved, at en indberetning kan undlades, hvis kunden selv hurtigst muligt retter CVR-oplysningerne, jf. Erhvervsstyrelsens nyhed:

”Fremover vil det som led i gennemførelsen af kundekendskabsproceduren være muligt at anmode virksomheden (kunden) om at rette fejl i de registrerede oplysninger om reelle ejere. Retter virksomheden (kunden) oplysningerne hurtigst muligt, vil der ikke skulle ske indberetning om uoverensstemmelsen. Rettes uoverensstemmelsen ikke, skal uoverensstemmelsen indberettes til Erhvervsstyrelsen”.

Hertil omfatter vejledningens version 2.0, jf. Erhvervsstyrelsens nyhed:

  • Et indsat afsnit vedrørende tilbagemelding til indberetter
  • En indsat oplysning om, at indberetninger er undtaget fra aktindsigt
  • Et indsat link til indberetningsbekendtgørelsen, og
  • Et indsat link til indberetningsløsningen.  

Se Erhvervsstyrelsens nyhed og link til vejledningens version 2.0 her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber