30. maj 2016

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Erklæring om, at et ulovligt lån ikke kan tilbagebetales

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren for tiden ikke har midler til at tilbagebetale lånet.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Hvis skyldneren ikke kan tilbagebetale det ulovlige lån, har Erhvervsstyrelsens hidtidige praksis været, at sagen midlertidigt sættes i bero, hvis der indsendes:

  • En erklæring fra en offentlig instans (f.eks. en udskrift fra fogedbogen) om, at skyldneren er insolvent, eller
  • En udtalelse fra en uvildig advokat eller godkendt revisor om, at den pågældende ud fra sit kendskab til skyldnerens forhold vurderer, at beløbet ikke kan inddrives ved retslig inkasso.

For så vidt angår en sådan udtalelse fra en godkendt revisor har det hidtil ligget inden for styrelsens praksis, at disse udtalelser kunne afgives uden sikkerhed og således ikke være omfattet af erklæringsbekendtgørelsen.

Styrelsen har efter fornyet vurdering besluttet at ændre praksis på dette område. Det skyldes, at det krævede indhold af de pågældende udtalelser i enkelte tilfælde har skabt tvivl om, hvorvidt udtalelsen skal have karakter af en erklæring med sikkerhed afgivet efter erklæringsbekendtgørelsen. Den ændrede praksis indebærer, at hvis revisor fremadrettet vil udtale sig til styrelsen om skyldnerens manglende betalingsevne, vil styrelsen kræve en erklæring med begrænset sikkerhed, der er afgivet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens afsnit om andre erklæringer med sikkerhed.

Den ændrede praksis har virkning for sager, der rejses af Erhvervsstyrelsen efter den 1. juni 2016, og de ændrede krav vil fremover blive præciseret i styrelsens brev til virksomheden. Det vil fortsat være muligt, som alternativ, at indsende en udtalelse fra en advokat eller en erklæring fra en offentlig instans (f.eks. en udskrift fra fogedbogen) om, at skyldneren er insolvent.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu