15. juni 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – leder i revisionsklient indgår i revisionsfirmaets ledelse

Bedømt ud fra de seneste offentliggjorte kendelser i Revisornævnet er uafhængighed et varmt emne. Sagerne løber ret hurtigt og bygger på objektiv registerefterforskning. Standardsanktionen er som her en bøde på 100.000 kr. Bestyrelsesformanden hos to klienter var også et af tre medlemmer i revisionsvirksomhedens bestyrelse. Revisornævnet begrunder bl.a. med, at vedkommende dermed indgik i kommandokæden. Revisor var også selv bestyrelsesmedlem i revisionsvirksomheden.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisornævnet modtager og behandler for tiden en række sager om revisors uafhængighed med baggrund i Erhvervsstyrelsens undersøgelser efter revisorlovens § 37, stk. 1. Undersøgelserne kan udføres helt simpelt ved opslag i offentlige ejer- og ledelses- samt revisorregistrering i virk.dk.

Sag nr. 42-2019 blev således indbragt den 27. november 2019 og allerede afgjort i kendelse af 17. april 2020 med en standardbøde på 100.000 kr. for en uafhængighedsovertrædelse i et førstegangstilfælde uden formildende eller skærpende omstændigheder.

Undersøgelsen fulgte den slagne vej: indledt 9. september, høringsbrev 24. oktober, revisors svar 5. november, Erhvervsstyrelsens beslutning om indbringelse 27. november 2019.

I sagen havde revisor afgivet revisionspåtegninger den 26. februar 2019 på to aktieselskabers årsrapporter for 2018. ”Den anden person” var bestyrelsesformand i de to aktieselskaber.

Revisor og ”den anden person” udgjorde hertil 2/3 af revisionsvirksomhedens bestyrelse i hele 2018 og på erklæringstidspunktet (opgave- og erklæringsperioden). ”Den anden person” udtrådte af revisionsvirksomhedens bestyrelse den 15. november 2019.  

Revisornævnet klassificerede overtrædelsen som en objektiv forsyndelse mod det ”røde lys” i uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1, ”når revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, er eller inden for de seneste 2 år har været ansat i en ledelsesfunktion i den virksomhed, som opgaven vedrører, og som led i ansættelsen har udøvet indflydelse på det, opgaven vedrører”. ”Den anden person” indgik via sin bestyrelsespost i revisionsvirksomhedens kommandokæde og kunne derfor i en velinformeret tredjemands opfattelse udøve indflydelse på opgavernes udførelse.

Det bemærkes, at revisor heller ikke vil kunne afgive revisionspåtegning på årsrapporten for 2019, idet ”den anden person” først udtrådte af revisionsvirksomhedens bestyrelse den 15. november 2019 sammenholdt med, at revisor skal være uafhængig fra 1.1. 2019 og frem til datoen for afgivelse af revisionspåtegningen. I tilfælde af, at revisor skulle afgive revisionspåtegningen, vil der blive tale om gentagelse.

Sag nr. 42-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu